Nye rækkehuse ved Hørgyden i Gauerslund

En privat bygherre har anmodet om, at Vejle Kommune udarbejder en lokalplan, der skal bane vejen for 30 nye rækkehuse ved Hørgyden i Gauerslund.

Byrådet i Vejle besluttede i slutningen af februar at sende en lokalplan (PDF), der skal bane vejen for 30 nye rækkehuse ved Hørgyden i Gauerslund, i offentlig høring.

Det er en privat bygherre, der ønsker mulighed for at bygge de nye rækkehuse på et 15.000 kvadratmeter stort areal, der ligger i landzone og forbliver i landzone ved lokalplanlægningen. Lokalplanen er derfor en såkaldt “bonuslokalplan”, der erstatter de landzonetilladelser, der ellers er nødvendige for udstykning og byggeri.

“Den del af bebyggelsen, der ligger ud mod Hørgyden, skal opføres, så den bliver opfattet som en del af den eksisterende landsbygade, Hørgyden. Det vil sige som huse med sadeltag og med indkørsel direkte fra Hørgyden. Lokalplanen fastsætter byggelinjer mod Hørgyden, for at husene ikke bliver placeret for langt væk fra landsbygaden”, fremgår det af et notat fra kommunen.

“Vest for Hørgyden skal bebyggelsen fremstå som en lille landsbygade mod den nye interne boligvej i lokalplanområdet”, fremgår det videre.

Den private bygherre ønsker mulighed for, at en eksisterende bygning kan bevares i området til fælleshus. Den øvrige eksisterende bebyggelse kan nedrives i forbindelse med opførelse af boliger.

Bebyggelse kan opføres i op til én etage med udnyttet tagetage, med en maksimal højde på 8,5 meter.

Ved tæt-lav bebyggelse må grunde kun udstykkes med en størrelse på minimum 400 kvadratmeter. Ved åben-lav bebyggelse må grunde kun udstykkes med en størrelse på
minimum 700 kvadratmeter og maksimum 1399 kvadratmeter.