Røde Port-projektet på Ny Østergade-arealet i Roskilde har været længe undervejs og er gennem tiden stødt på en række forhindringer. Projektet omfatter samlet set 38.500 kvadratmeter boliger, hvoraf 6.800 kvadratmeter skal være almene boliger.

Dertil kommer 17.600 kvadratmeter kontorerhverv, 12.600 kvadratmeter hotel, 4.000 kvadratmeter butikker, restauranter og caféer, 8.400 kvadratmeter store butikker og endeligt et 10.400 kvadratmeter stort stormagasin. Sidstnævnte kan dog blive droppet.

I løbet af efteråret 2018 har arkitekt Claus B. Hansen, der har udviklet projektet, arbejdet videre med parkeringsløsningen for projektet i samarbejde med forvaltningen i Roskilde Kommune, men der er ikke fundet en løsning, der er økonomisk mulig at realisere og planlægningsmæssig forsvarlig.

Parterne er kommet frem til, at det skal undersøges, om det er muligt at bearbejde konkurrenceprojektet yderligere ved om nødvendigt at reducere antallet af etagemeter og revurdere anvendelserne ved blandt andet at udelade stormagasinet og i stedet indarbejde mere kontorerhverv. Ved at reducere byggeriets volumen og ændre på fordelingen af anvendelserne reduceres parkeringsnormen. Udfaldet vil være, at der vil skulle etableres færre parkeringspladser end de 1.375 parkeringspladser, der oprindeligt var lagt op til i det i alt 86.830 kvadratmeter store projekt.

Byrådet i Roskilde godkendte den 19. december 2018 en udgifts- og indtægtsbevilling til undersøgelsen.

– Der er løbende forhandlinger, og det har der været i mange år efterhånden. Men nu er vi nået frem til, at parkeringshensyn og alle de forskellige hensyn i forhold til dimensioneringen af så stort et byggeri skal genbearbejdes. Det vil gøre projektet mindre og også tage nogle af de planlagte detailhandelskvadratmeter ud. Til det kan man sige, at tiderne ændrer sig jo også, således i vi i højere grad i dag ser, hvorledes nethandel i den grad gør indtog i den lokale handel, sagde borgmester i Roskilde Joy Mogensen (S).

Vi står med et stort og visionært projekt, hvor der skal tages rigtigt mange hensyn

Det vindende forslag for bebyggelsen er udarbejdet af Effekt, Karres+Brands, Alectia, WTM, Arup, K. E. Andersen og EDC Erhverv.

– Vi står med et stort og visionært projekt, hvor der skal tages rigtigt mange hensyn, sagde gruppeformand for Venstre, Jette Tjørnelund, og henviste til nogle af de forhindringer projektet har mødt i form af blandt andet et grundsalg fra Banedanmark, der strandede hos staten, og et krav fra kommunen om almene boliger som en del af projektet.

Kravet om almene boliger blev vedtaget et godt stykke inde i processen.

– Og her ved målstregen kan der så være behov for justeringer og for at tænke nyt for at få projektet helt i mål, sagde hun videre, inden hun opfordrede til at se på muligheden for at etablere billige parkeringspladser, hvilket måske vil kunne redde storcentret som en del af projektet.

Når aftalegrundlaget er faldet på plads, igangsættes den indledende forprojektering af underføringen, der er nødvendig for, at der kan opnås tilsagn fra Banedanmark til realisering af underføringen, fremgår det af et notat fra Roskilde Kommune.

Det foreløbige estimat på den indledende projektering lyder på cirka 1,5 millioner kroner inklusiv honorar til Banedanmark. Da totalrådgivningen i forbindelse med underføringen kommer over tærskelværdien skal opgaven udbydes.

For at vinde tid gennemføres udbuddet nu, så at selve forprojekteringen vil kunne igangsættes, når aftalegrundlaget er faldet på plads.

Banedanmark har endnu ikke taget stilling til, om det er muligt at bygge tættere end 10 meter på sporene, hvorfor placeringen af perronaden og byggefelterne langs denne endnu ikke kan fastlægges endeligt, fremgår det videre.