Det 8.000 kvadratmeter store projekt på Slagterigrunden i Roskilde omfatter foruden 80 lejligheder en smule erhverv samt underjordisk parkering.

– Roskilde er som by inde i en ekspansiv fase, og dette fortætningsprojekt ser vi som et meget godt supplement til vores portefølje. Vi er desuden glade for sammen med KPC – en udvikler, som vi i de seneste år har lært at kende godt – at komme tidligt ind i udviklingsprocessen og bidrage til udformingen og fortsat udvikle byen sammen, siger Magnus Nordholm, administrerende direktør i Heimstaden.

Omdannelse af det tidligere skoleslagteri i Roskilde muliggør, at der skabes et nyt kvarter i Roskilde bymidte med boliger, enkelte forretninger og fastholdelse af INSP’s sociale og kulturelle aktiviteter i området. På grunden opføres de kommende år samlet omkring 200 nye etageboliger, hvoraf cirka halvdelen vil blive almene.

Med afsæt i lokalplanen for grunden er der etableret et partnerskab mellem INSP, Boligselskabet Sjælland, KPC, Frivilligcenter Roskilde og Roskilde Kommune. Partnerskabet bygger på en forventning om et stort potentiale i at samordne og forene det arbejde og de initiativer, som aftalens parter de kommende år vil lægge i området.

Visionen bag partnerskabet er at udvikle et levende og sammenhængende kvarter med blandede boliger og funktioner. Området vil kunne blive et visionært eksempel på samskabelse af en bæredygtig ny bydel med særligt fokus på liv, fællesskab og mangfoldighed. Kvarteret skal vise og inspirere til nye måder at leve, bo, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed på – som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.