Plan- og Erhvervsudvalget i Næstved besluttede den 6. maj 2019 at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan for et nyt boligområde ved Parkvej og Englebjergvej i Næstved. På den 53.900 kvadratmeter store grund i den sydlige del af byen skal der efter planen opføres omkring 200 boliger med et samlet etageareal på 17.200 kvadratmeter.

Arbejdet med den nye lokalplan sættes i gang på baggrund af en ansøgning fra selskabet RFP 2011 ApS, der ejes af Flemming Leif Jensen (67 procent) og Mona Brusgaard (33 procent). Der skal efter planen opføres 200 boliger på mellem 60 og 110 kvadratmeter i ormådet.

“Med sit let bakkede landskab i det sydøstlige Næstved, lige ved Rønnebækken, bliver Rønnebæk Have en attraktiv lokation for nye tilflyttere. Med inspiration fra engelske havebyer forstærkes et landskabelige træk af bebyggelsens samling omkring bakkedraget, mens det enkelte hus udtrykker sig som en moderne, dansk og bæredygtig funktionalisme med sit facadespil, mellem teglskallernes nuancer”, lyder det i ansøgningen (PDF).

“Det er intentionen med projektet, at skabe spændende og varierede boliger, samt skabe rekreative værdier i friarealerne for både voksne og børn, således komfort, trivsel og bæredygtighed er i fokus. Der vil blive lagt stor vægt på både, at have muligheden for privathed og fællesskab”, lyder det videre.

Nyt boligområde ved Parkvej og Englebjergvej i Næstved.
Nyt boligområde ved Parkvej og Englebjergvej i Næstved.

Boligområdet udvikles i samarbejde med arkitekterne fra Form Danmark. Foruden en ny lokalplan skal der udarbejdes kommuneplantillæg, idet den gældende ramme kun tillader op til to etager, mens den nye bebyggelse ønskes opført i op til tre etager.

Byggeriet vil ifølge forslaget bestå af bygninger fra et-tre etagers bygninger, hvor de laveste huse lavest placeres lavest i terrænnet, og de højeste huse højest på bakken. Til boligerne i stueplan etableres ifølge forslaget mindre private haver afskærmet med lave hække/buske eller espalier. Boliger på 1. og 2. sal tænkes udført med tagterrasser.