Nyt boligområde ved Nygårdsvej i Vipperød

I alt 86 nye boliger, fordelt nogenlunde ligeligt mellem rækkehuse og parcelhuse, kan være på vej i et nyt boligområde ved Nygårdsvej i Vipperød.

Kommunalbestyrelsen i Holbæk besluttede på et møde den 13. marts 2019 et sende et lokalplanforslag (PDF) for et nyt boligområde ved Nygårdsvej i Vipperød i offentlig høring.

Peter Nilsson (V) udtrykte glæde over, at en privat investor er klar til at investere i boliger uden for selve Holbæk by.

– Det er jo heldigvis en privat udstykker, der er i gang derude. Heldigvis er der nogle steder uden for Holbæks bygrænse, hvor man kan det. Men vi skal huske, at der er nogle områder, hvor der ikke altid er en eller anden investor, der mener, at det er bæredygtigt. Og der er vi fra kommunens side nødt til at holde hånden lidt under disse lokalområder, sagde han.

De nye boliger skal opføres på et areal, der afgrænses af Roskildevej mod øst, jernbanen mod vest og den nyere omfartsvej, Nygårdsvej, mod syd. Lokalplanen giver mulighed for at opføre cirka 86 nye boliger, fordelt på cirka 42 rækkehuse og 42 parcelhuse og to dobbelthuse.

Området deles op i to delområder med rækkehusbebyggelse henholdsvis mod øst og vest, mens parcelhusene placeres i midten, så der kan etableres en grøn gennemgående kile centralt gennem bebyggelsen. Boligerne må maksimalt opføres i to etager, med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Størstedelen af området udlægges med parcelhusgrunde på 800-1.400 kvadratmeter, en mindre del med tæt-lav bebyggelse.

Alle boligerne får ifølge lokalplanforslaget en tæt sammenhæng med friarealerne, der er mellem boliggrupperne og med de tilgrænsende grønne områder.

Det er intentionen, at den nye bebyggelse skal holdes i et afdæmpet og enkelt formsprog, ligesom materialevalget skal være enkelt i god kvalitet. Samtidig er der lagt vægt på, at der kan ske en vis variation i området, som sikrer, at de kommende beboere selv kan præge deres bolig, fremgår det af lokalplanforslaget.