Masser af nye huse ved Troelstrup Sø i Haslev kan være på vej. Byrådet i Faxe har nemlig endeligt vedtaget en ny lokalplan for et 11,7 hektar stort området ved Egeparken i Troelstrup-området i den sydvestlige del af byen.

– Vi havde et borgermøde den 18. december i Frederiksgade omkring den (lokalplanen, red.), hvor en del kreative mennesker mødte op og havde mange kommentarer omkring det, sagde René Tuekær (L), formand for Plan & Kulturudvalget, da lokalplanen blev endeligt vedtaget.

Han påpegede, at mange af de forslag, som borgerne var kommet med i indsigelser og på borgermødet, er blevet skrevet ind i den endelige lokalplan.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere boliger i form af tæt-lav bebyggelse (rækkehuse, klyngehuse, dobbelthuse og villalejligheder) og åben-lav bebyggelse (parcelhuse, dobbelthuse, villalejligheder). Hvis området udelukkende udstykkes til åben lav bebyggelse, kan der etableres cirka 70-80 boliger.

Hvis området udstykkes udelukkende til tæt-lav, kan må der etableres maksimalt 215 boliger. Der er desuden mulighed for at kombinere boligtyperne i området og etablere både tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af storparceller bestående af mindst 40 tæt-lav boligenheder med tilhørende rekreative arealer eller et tilsvarende areal til åben-lav bebyggelse. Den enkelte storparcel skal anvendes enten som tæt-lav eller som åben-lav bebyggelse. Der kan således ikke være både tæt-lav og åben-lav bebyggelsen indenfor den enkelte storparcel, fremgår det af lokalplanen.

Hvis området udelukkende udvikles til tæt-lav bebyggelse er intentionen, at der etableres 24 boligklynger i et åbent landskab. Der udlægges byggefelter, hvor boligklyngerne skal placeres. De enkelte boligklynger består af op til fire bygninger, der danner et fælles indre rum, en gårdsplads, der rummer parkering, adgang til boliger, opholdsmulighed, opbevaringsskure og et centralt træ på gårdspladsen.

En boligklynge består af 8-10 boliger i forskellige boligtyper som eksempelvis dobbelthuse, rækkehuse og villalejligheder og villaer i forskellige størrelser. Derudover kan der etableres tre fælleshuse i området til brug for områdets beboere.

Udvikles området uddelukkende til åben-lav bebyggelse er intentionen, at der kan etableres 70-80 parcelhuse som en videreudvikling af området omkring Troelstrup Ege. Bebyggelsen kan opføres i maksimalt to etager med ensidig taghældning, asymetrisk saddeltag eller lignende.

Boligområdet vil få en udpræget grøn karakter og være præget af fællesskaber.