Sygehus Nord omdannes til boliger i et debatoplæg, som By- og Landskabsudvalget den 7. februar skal tage stilling til. I 2021/22 flyttes sygehusfunktionerne til det nye supersygehus i Aalborg Øst, og så skal bygningerne i det centrale Aalborg sættes til salg og udvikles.

“Den kommende anvendelse vil være blandede byfunktioner med en stor andel af boliger”, står der i debatoplægget.

Der skal efter planen også anlægges en mindre bypark med offentlig adgang, og det er tanken, at flere af sygehusets eksisterende bygninger skal bevares. Ifølge debatoplægget kan bygges eller ombygges cirka samme antal kvadratmeter, som der er i det nuværende sygehusbygninger på grunden, hvilket er omkring 50.000 kvadratmeter. Dertil kommer et antal nye kvadratmeter på Gåsepigen og i Urbansgade.

En del af de gamle bygninger bevares, når Sygehus Nord omdannes til boliger.
En del af de gamle bygninger bevares, når Sygehus Nord omdannes til boliger.

En stor del af parkeringen skal anlægges under terræn, og trafikken til området fordeles mellem adgange fra Vesterbro og den kommende vej fra Saxogade.

For at få belyst mulighederne for, hvordan bygningerne kan udvikles har Aalborg Kommune og Region Nordjylland aftalt, at der skal afholdes et parallelopdrag med tre rådgiverhold, som hver skal udarbejde et forslag til en helhedsplan for området. Et parallelopdrag er en form for arkitektkonkurrence, hvor elementer fra alle forslag kan tages i brug, når Sygehus Nord omdannes til boliger.

Parallelopdraget forventes afholdt i efteråret 2019/foråret 2020, og sygehusbygningerne vil blive sat til salg i slutningen af 2020. I 2021 vil der blive udarbejdet en lokalplan for omdannelsen af bygningerne, så byggeriet kan sættes i gang i 2022.

I første omgang skal der dog afholdes en fordebat, som vil strække sig over to uger.