Plan om nyt boligområde i Frejlev ved Aalborg

Omdannelse af et erhvervsområdet til et helt nyt boligområde i Frejlev ved Aalborg er på tegnebrættet.

By- og Landskabsudvalget i Aalborg godkendte den 23. maj 2019 Helhedsplan for omdannelsesbånd i Frejlev (PDF) udarbejdet af By + Land. Helhedsplanen omfatter et område på 27,8 hektar med seks forskellige grundejere.

“Den nu tidligere råstofsgrav, der danner rammen om projektområdet, er med sin centrale placering en ideel mulighed for at etabelerer en bykerne og dermed skabe en sammenhængnede bystruktur”, lyder det i helhedsplanen.

“Det fremadrettede projekt skal binde byen, naturen og dets mange kvaliteter sammen i en struktur, der skaber en sammenhængende bystruktur med attraktive boliger, byrum og aktiviteter”, lyder det videre.

I to aktuelle projektområder er der tre forskellige grundejere, som alle har planer for afvikling af erhvervsaktiviteterne.

Behovet for helhedsplanen er blevet endnu mere aktuelt, da private udviklere og grundejere har udarbejdet projektforslag og ønsker igangsættelse af lokalplan for hver af de to erhvervsområder, som ligger helt centralt i byen i de tidligere grusgrave, fremgår det af et notat fra kommunen.

Bjørk & Maigaard har udarbejdet et projektforslag (PDF) for FC Beton-grunden, som omfatter et areal på 24.200 kvadratmeter. I forslaget lægges der op til byggeri af rækkehuse i to-tre etager, samt etageboliger i op til fire etager. Samlet skitseres knap 11.000 kvadratmeter boliger.

Henning Larsen Architects har udarbejdet et projektforslag for Saga Wood / S. D. Kjærsgaard-grunden, der er 68.500 kvadratmeter stor. I projektforslaget skitseres i alt 50.600 kvadratmeter byggeri i form af 18.300 kvadratmeter byhuse, 9.900 kvadratmeter punkthuse, 8.500 kvadratmeter rækkehuse samt 18.300 kvadratmeter længebygninger kaldet Knækkene.

Lokalplaner for projektområderne skal efter planen udarbejdes parallelt med byudviklingsplanen med udgangspunkt i Helhedsplanen. De andre arealer i helhedsplanen forventes lokalplanlagt efter vedtagelse af byudviklingsplanen. Arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan for området kan følges her.