Plan om 14 nye rækkehuse på Bygaden i Gl. Hasseris i Aalborg

Et projekt med 14 nye rækkehuse på Bygaden i Gl. Hasseris i Aalborg er på tegnebrættet. Gården på Bygaden 20 bevares, og det samme gør stuehuset på Bygaden 22.

By- og Landskabsudvalget i Aalborg skal den 25. april tage stilling til, om der skal sættes gang i udarbejdelsen af en ny lokalplan for Bygaden 20 og 22 i Gl. Hasseris. Lokalplanen skal bane vejen for 14 nye boliger på grundene.

På Bygaden 20 ligger i dag Landbruget Karensminde, som ejes af Erik Nørgaard-Pedersen. Bygaden 20 er en af de bevarede gårde i Gl. Hasseris, som i dag er rummer lettere erhverv i ladebygningerne. Stuehuset er sammenbygget med en af længerne, men fremstår med originale detaljer. Til gården er en stor have, der er med til at give det grønne islæt langs Bygaden. Gården er udpeget som bevaringsværdig, hvor stuehuset har en middel bevaringsværdi på 4, opført i 1877. Længerne med erhverv har en middel bevaringsværdi på 5.

Bygaden 22 ejes af Heidi Bruun Petersen og består af et stuehus og to længer, og har i dag hestehold. Stuehuset opført i 1875 og er ikke registeret som bevaringsværdigt. Vestlængen har en middel bevaringsværdi på 6 og nordlængen har en lav bevaringsværdi på 7.

Planen er ifølge en startredegørelse for projektet at bevare selve gården på Bygaden 20 og udskille den med den eksisterende private have.

Stuehuset på Bygaden 22 bevares, mens udhusene rives ned for at opføres op til tre boliger. På det udstykkede område, hestefolden vest for Bygaden 20, ønskes etableret op til 11 boliger med placering i grønne omgivelser ud mod Hasseris Enge.

“Det er hensigten, at de nye boliger vil fortsætte landsbypræget med gyderne bag Bygaden med en nutidig fortolkning af landsbyhusene i Gl. Hasseris. Det er intentionen at den grønne kile mellem Gl. Hasseris og Hasseris Enge forbliver, og gøres mere tilgængelig med stiforbindelser mellem områderne. Hertil er der ønske om at styrke den visuelle forbindelse
fra Gl. Hasseris til engene med kig fra Bygaden”, lyder det i startredegørelsen.

“Bygningerne fortsætter Gl. Hasseris ud i engen og læner sig op ad områdets øvrige struktur. Der søges ikke slægtskab med udstykningerne i Hasseris Enge, da her udstykkes tæt-lav boliger og ikke parcelhusgrunde”, lyder det videre.

Ifølge startredegørelsen vil den grønne karakter, som er karakteristisk for Gl. Hasseris, blive fastholdt i projektet, idet den eksisterende beplantning bevares, ligesom der tilføjes ny beplantning.

Hvis By- og Landskabsudvalget godkender startredegørelsen, skal en fordebat sendes i fire ugers høring.