Nye højhuse ved Spritten i Aalborg skal rumme almene boliger

Himmerland Boligforening står bag projekt med 117 ungdomsboliger og 15 seniorboliger fordelt på tre bygninger på grunden, hvor Spritfabrikken lå indtil 2015.

I samarbejde med den lokale entreprenørvirksomhed A. Enggaard samt arkitekterne fra Årstiderne Arkitekter, står Himmerland Boligforening bag et projekt med nye ungdomsboliger og seniorboliger for samlet 116 millioner kroner på den vestlige del af Spritten i Aalborg. By- og Landskabsyudvalget godkendte den 25. april økonomien i projektet.

En 16 etager høj bygning skal efter planen både rumme seniorboliger og ungdomsboliger. Senior- og ungdomsboligerne i højhuset deler en særskilt ankomst på bygningens øst facade. Ankomsten er delt i to i form af en elevator i tårnet og en trappe i den sydlige ende af bygningen i direkte forbindelse med altangangen til ungdomsboligerne.

“Altangangen åbner op direkte ud til det grønne område imellem Spritfabrikken og Vestbyen station. Seniorboligerne i stueplan har alle opholdsrum i hjørnerne, der giver optimale udkigog dagslysforhold. Ungdomsboligerne er tosidet belyste, og har ankomst fra altangangen, der giver udsigt ud over det grønne område, og, fra de øverste etager, ud over Fjordmarken”, lyder det i tegningsmaterialet.

“På 1.-3. sal har seniorboligerne altaner, der er placeret nær bygningens hjørner, så lys og udkig optimeres. Også her har de tre største boliger opholdsrum i hjørnerne, der maksimerer udkig og dagslys”, lyder det videre.

Et andet højhus på 12 etager kommer udelukkende til at rumme fortrinsvis to-rums ungdomsboliger. I tilknytning til ungdomsboligerne etableres to tagterrasser.

“Tagterrasserne ligger i direkte forbindelse med det grønne tag, og i kombination med bede på terrassen, og plantekaser med slyngplanter op ad altangangsværnet, skabes der en grøn og imødekommende atmosfære, som størstedelen af boligerne i sydbygningen åbner op til. Dette giver boligerne mulighed for, at få lys og luft fra en rolig have side. Tagterrassen er orienteret mod vest, og da bygningen er den yderste på grunden, ud mod Fjordmarken, vil der være rigelig eftermiddags- og aftensol”, står der i tegningsmaterialet.