Lokale Torben Enggaard står bag boligprojekt på Nøhr Sørensens Vej i Grønlandskvarteret i Gug, hvor der oprindeligt skulle have været bygget 4.600 kvadratmeter boliger samt en 1.650 kvadratmeter stor dagligvarebutik fordelt på  op til fem etager. Projektet har dog mødt en del indsigelser, og i går skulle byrådet i Aalborg derfor tage stilling til en revideret udgave.

– Der har været en lang proces omkring denne lokalplan. Første gang byrådet stiftede bekendtskab med den var den 9. april 2018, sagde by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S) på byrådsmødet.

– Det bunder selvfølgelig i, at der har været en proces, hvor man på baggrund af de indsigelser, der kom på baggrund af den første forelæggelse, har valgt at lade processen gå om, sagde han videre.

Det oprindelige projekt omfattede et nyt bydelscenter på samlet 6.250 kvadratmeter i to-fem etager. I forhold til det oprindelige forslag, bliver etageantallet dog reduceret fra fem til fire etager, og muligheden for at etablere en dagligvarebutik fjernes. En planlagt varegård fjernes og erstattes med mulighed for et cykelskur eller lignende.

Der bliver mulighed for 750 kvadratmeter butikker, men varemodtagelse og renovationsafhentning flyttes, så det placeres foran bygningen mod Nøhr Sørensens Vej,
sammen med affaldscontainerne.

Et skitseret bytorvet bliver større, og planlagte parkeringsarealer mod Gug Kirke reduceres, så der kommer større afstand mellem parkeringsarealet og kirken, der er tegnet af arkitektparret Inger og Johannes Exner.

Desuden indlægges der ekstra forbindelsesstier mod nord, og byggefeltet rykkes yderligere tre meter væk fra Byplanvej. Endeligt gives der nu mulighed for boliger i den del af stueetagen, der vender mod Byplanvej.

Den nye bebyggelse skal opføres som et samlet bygningskompleks, der er udformet med opbrydninger i mindre sektioner med en skala der varierer fra to etager centralt mod
Nøhr Sørensens Vej til fire etager mod Juelsparken i syd. Herimellem etableres der forskudte bygningssektioner, fremgår det af lokalplanen.

Bebyggelsen skal fremtræde med et varieret og levende facadeudtryk. Grundet områdets placering i et forstadskvarter med primært boliger og en lavere bygningsskala skal der sikres en visuel opbrydning af nybyggeriets facade, så den eksempelvis fremtræder som en base med en ovenliggende boligbebyggelse sammensat af bygningsdele med et forskelligartet udtryk, fremgår det videre.