I alt 46 rækkehuse i to-tre etager og fire rækkehuse i to etager. Det bliver der nu mulighed for at bygge ved Bojesvej i Vorup efter at byrådet i Randers den 4. marts 2019 vedtog en ny lokalplan for området. Lokalplanen blev godkendt med 28 stemmer for og 2 stemmer imod. Imod stemte SF og Enhedslisten. Anders Buhl Christensen blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

– Om det er en forringelse eller en forbedring af området, er en smagssag, men der er en del borgere, der synes, at det er en forringelse, så derfor stemmer vi imod, sagde Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten på byrådsmødet.

Hos SF var der især modstand mod projektet på grund af hensyn til beliggenheden i et naturskønt område.

– Når jeg kommer til at stemme imod i dag, så skyldes det, at vi fra starten af aldrig har været meget positive over for dette projekt. Vi vil faktisk passe rigtigt godt på naturen – det er nogle meget naturskønne områder, sagde Charlotte Broman Mølbæk fra SF.

Skitse af de nye rækkehuse ved Bojesvej i Vorup ved Randers.
Skitse af de nye rækkehuse ved Bojesvej i Vorup ved Randers.

Den nye lokalplan (PDF) har været undervejs på baggrund af konkrete ønsker om at bygge sammenlagt 3.800 kvadratmeter boliger i området ved Gudenåen og Vorup Enge. Og med byrådets beslutning bliver projektet nu muligt at realisere.

Bojesvej ligger i tæt afstand til Gudenåen og Vorup Enge og lokalplanen stiller derfor krav til blandt andet facadematerialer og tagudformning på de nye boliger. Det er for at sikre, at ny bebyggelse i videst mulig omfang får en sammenhæng med omgivelserne og den øvrige bebyggelse i området.

Et forslag til lokalplanen har været i høring, ligesom der har været holdt et borgermøde om planforslaget, der altså nu er vedtaget i sin endelige form.

Ifølge Randers Amts Avis er det vognmand Erling Andersen og hans kone Marianne Andersen, der ønsker at sælge den 7.000 kvadratmeter store grund til boligbyggeriet til 60 millioner kroner. Tidligere har det haft planer om etagebebyggelse i seks etager på grunden.