De 52 almene boliger i Munkdrup i afdelingen GENbruget skal ligge på Ingrid Maries Vej. Projektet løber samlet op i 105 millioner kroner, hvilket afspejler sig i den forventede husleje på de nye familieboliger. Den kommer gennemsnitligt til at ligge på 968 kroner per kvadratmeter eksklusive forbrug.

– Jeg kan godt godkende det, men jeg synes dog, at det er en meget høj kvadratmeterleje, man kommer op på. Det synes jeg er problematisk, og jeg synes, at det er vigtigt, at man fremadrettet bestræber sig på, at få kvadratmeterlejen ned, for den er efter min opfattelse for høj her, sagde Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten, da politikerne godkendte ansøgningen fra Domea.

Visualisering: Randers Arkitekten.
Visualisering: Randers Arkitekten.

– Det er den samme bemærkning som Kasper Fuhr. Og så vil jeg da tilføje, at de er kommet et notat ud, der viser, at det er det hidtil dyreste almene byggeri, vi har lavet her i kommunen, supplerede Bjarne Overmark fra Beboerlisten.

Der opføres tolv toværelses boliger på gennemsnitligt 80 kvadratmeter, 25 treværelses boliger på gennemsnitligt 100 kvadratmeter og 14 boliger med mindst fire værelser på gennemsnitligt 112 kvadratmeter.

Domea Randers har i ansøgningen om kommunalt tilskud ønsket en regulering af maksimumbeløbet til 2019-niveau, hvilket skyldes stigende priser i byggebranchen.

Efter licitation er der sket en stigning i de samlede entrepriseudgifter på 4,4 millioner kroner. Heri er dog indeholdt vinterforanstaltninger, hvorfor den reelle stigning er 3,2 millioner kroner. Den samlede merudgift er dækket ved henholdsvis ovenstående regulering af rammebeløbet, besparelser på finansieringsomkostninger samt ved en revidering af det samlede budget.

Visualisering: Randers Arkitekten.
Visualisering: Randers Arkitekten.

Årsagen til, at der er opstået et behov for revidering af budget er, at der er afholdt licitation samt indhentet tilbud på tilslutningsafgifter.

Det har vist, at de samlede omkostninger er dyrere end forventet på grund af de generelle konjunkturer.

Fordeling af omkostninger på budgettet er sket med udgangspunkt i at skabe balance mellem tilslutningsafgifter, entrepriseomkostninger og andre omkostninger for at sikre projektets gennemførelse inden for den økonomiske ramme. Det samlede projekt holder sig således inden for det maksimale rammebeløb for 2019.