I forbindelse med årsskiftet og byrådets godkendelse af mindstepriser for 2019, har der været et udbud af en række nye boliggrunde i Ikast-Brande Kommune. Ved tilbudsfristens udløb, var der blandt andet indkommet tilbud på tre boliggrunde i Engesvang.

– Det er meget positivt, at der igen er godt gang i salget af boliggrunde i Engesvang. Tidligere var Engesvang inde i en meget positiv udvikling, men i nogle år er det gået knapt så stærkt. Det er dejligt, at det ikke kun er i hovedbyerne i kommunen, at der sker en positiv udvikling, siger borgmester Ib Lauritsen.

I 2018 solgte Ikast-Brande Kommune endvidere 16 boliggrunde med overtagelse i 2019. Kommunen solgte desuden tre storparceller – én hvor der er mulighed for at opføre 46 boliger til rækkehuse, én hvor der kan opføres 18 etageboliger, og én hvor der kan udstykkes 14 boliggrunde.

Der er generelt stor efterspørgsel på nye boliggrunde i Ikast-Brande Kommune, og lysten til at bygge nyt er stor. Når der bliver bygget nyt, bliver der i de fleste tilfælde nogle eksisterende boliger ledige, og det giver plads til flere borgere i kommunen, som i 2018 voksede med 91 indbyggere.

I Ikast er der sat gang i planlægningen for et nyt boligområde, da Birkelyst, som er blevet byggemodnet i 2018, er ved at være udsolgt. I Engesvang er der få grunde til salg, og Byrådet skal derfor snart forholde sig til, hvornår byggemodning af flere nye boliggrunde skal sættes i gang, så efterspørgslen kan i mødekommes. I Brande er masterplanen for udviklingen af byen ved at være færdig, og det betyder, at lokalplanlægningen for nye boliggrunde skal igangsættes. Byrådet har et aktivt ønsket om, at der er liv i hele kommunen.

Også hvad angår erhvervsgrunde, oplever Ikast-Brande Kommune en øget efterspørgsel.

– Det er altid dejligt at opleve, at det omgivende samfund er optimistiske og har mod på at investere og skabe udvikling, udtaler borgmester Ib Lauritsen.

Du kan finde en oversigt over nye boliggrunde i Ikast-Brande Kommune her.