Politikerne i Horsens har endeligt vedtaget den lokalplan, der baner vejen for, at Brædstrup Kro omdannes til boliger.

– Det, der gives mulighed for, er en blanding af tæt-lav-boliger i ét plan og etageboliger i fire etager. Og fire etager er samme højde som tagryggen på kroen, som den er i dag, sagde formand for Plan- og Miljøudvalget, Martin Ravn (V), da byrådet vedtog lokalplanen for omdannelsesprojektet.

De seks rækkehuse i ét plan opføres på den vestlige del af grunden ud mod rådhusgade, mens de to punkthuse med i alt 32 lejligheder fordelt på tre-fire etager opføres ud mod Nørregade.

Planlægningen skal blandt andet sikre, at der etableres flere mindre boliger i den centrale del af Brædstrup. Der er behov for flere tidssvarende ældrevenlige boliger, der kan imødekomme den voksende gruppe af seniorer i byen.

Lokalplanområdet er 6.550 kvadratmeter stort.
Lokalplanområdet er 6.550 kvadratmeter stort.

Intentionen er at skabe et attraktivt boligområde med en grøn karakter, der åbnes op mod den omgivende by og bygger videre på og styrker de bymæssige kvaliteter i området.

Den samlede bebyggelse opføres med materialer og karakter, der går i dialog med de eksisterende byhuse i området. Facaderne bliver udført primært i tegl med mindre partier i pudset murværk, træ eller pladebeklædning. Altaner etableres som lette påhængte altaner med lukkede værn i semitransparent glas.

Punkthusene opføres med flade tage med tagpap, mens rækkehusene får saddeltag eller tage med ensidig taghældning på minimum 10 grader. Tage belægges med tagpap eller som grønne mos/sedumtage.

Byggegrunden er 6.550 kvadratmeter stor og rummer foruden Brædstrup Kro to villaer, der efter planen skal nedrives for at gøre plads til de nye boliger.

Området er beliggende centralt i Brædstrup by med let adgang til midtbyens faciliteter som indkøb, skole, plejecenter, idrætsfaciliteter og park.

Høringssvar gav anledning til ændringer i projektet

Da lokalplan var i offentlig høring indkom der 17 høringssvar, herunder en underskriftsindsamling med 40 underskrifter.

Høringssvarene omhandler hovedsageligt spørgsmål vedrørende kulturmiljø, bevaring af Brædstrup Kro, den kommende bebyggelseshøjde og arkitektur, skyggepåvirkning og trafiksikkerhed.

Høringssvarene har givet anledning til ændringer i lokalplanen, hvor der nu stilles krav om, at der enten skal etableres levende beplantning op af punkthusenes nordlige facader, eller at de nordlige facader skal bearbejdes med en detaljering i murværket i form af relief, forbandtskift, variation, skift i sten.

Det skal sikre en levende facade, og skalaen brydes op i mødet med byggeriet, i ankomsten til Brædstrup fra nord.