Ny plan for boligprojekt ved Violens Kvarter i Gullestrup

Byrådet i Herning nedlagde i januar 2019 forbud mod et stort boligprojekt ved Violens Kvarter i Gullestrup. Nu er en ny plan undervejs.

I 2018 ansøgte Birch Ejendomme fra Silkeborg om byggetilladelse til opførelse af 64 etageboliger i den nordlige del af området ved Violens Kvarter i Gullestrup ved Herning.

Boligprojektet indeholdt enkelte dispensationer til lokalplanen, men da lokalplanen er af ældre dato, og ikke indeholder specifikke bebyggelsesregulerende bestemmelser, skulle projektet i partshøring hos blandt andet naboer og andre relevante interessenter.

På baggrund af partshøringen indkom der en række kommentarer fra naboerne til projektet, som overvejende gik på at etageboliger af mange lokale beboere blev opfattet som en meget uhensigtsmæssig udnyttelse af grundene indenfor lokalplanområdet. Da ejeren af grunden har retskrav på at kunne opføre bebyggelse i overensstemmelse med den gældende lokalplan, kunne det konkrete byggeprojekt kun hindres med et forbud.

På et efterfølgende borgermøde og i en løbende dialog med ejeren og udvikleren, er der skitseret en ny model for den fremtidige udnyttelse af grunden.

Modellen skitserer en opdeling af området i tre bebyggelsesområder, hvor det nordligste alene kan udnyttes til åben-lav bebyggelse, idet der kan udstykkes 8-12 grunde parcelhusgrunde, området syd herfor kan udnyttes til tæt-lav bebyggeselse, som eksempelvis rækkehuse i op til to etager, og det sydligste af området kan udnyttes til tæt-lav bebyggelse i op til to etager, eller etageboliger i op til tre etager.

I alt vurderes det, at der kan etableres omkring 100 boliger i området.

Byplanudvalget i Herning skal den 18. marts tage stilling til, om et nyt lokalplanforslag skal foreløbigt vedtages.