Flere nye huse ved Ørskovvej i Snejbjerg

En ny plan for et 14 hektar stort areal kan bane vejen for flere nye huse ved Ørskovvej i Snejbjerg. Der bliver tale om parcelhuse og måske rækkehuse.

En ny lokalplan skal bane vejen for, at der kan bygges flere nye huse ved Ørskovvej i Snejbjerg ved Herning.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres parcelhuse eller en blanding af parcelhuse og rækkehuse. Boligerne må opføres i maksimalt to etager og 8,5 meter.

“Den gennemgående grønne struktur i lokalplanområdet er udformet som en centralt placeret grøn kile i øst/vestgående retning. Kilen placeres i forlængelse af den eksisterende grønne kile i boligområdet øst for lokalplanområdet, og skaber forbindelse tværs gennem området fra det eksisterende boligområde mod øst til det åbne land mod vest. Den grønne kile skaber mulighed for ophold, leg og aktiviteter og skaber desuden mulighed for at indarbejde klimasikring”, fremgår det af lokalplanforslaget.

De enkelte parcelhusgrunde skal være mindst 700 kvadratmeter store, mens eventuelle rækkehusgrunde hver især skal være mindst 400 kvadratmeter store.

Bygninger inden for lokalplanens område skal have ydervægge, der fremtræder i blank mur i tegl eller som pudset, træ, beton – naturlig eller indfarvet, fiberplader og naturskifer.

Der kan etableres grønne tage af stenurter og mos, mens der ikke må anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi.

Byplanudvalget skal den 18 marts tage stilling til, om lokalplanforslaget skal foreløbigt vedtages.