Politikere i Aarhus siger ja til 600 nye boliger

Poltikerne i Aarhus har givet tilladelse til at omdanne et erhvervsområde i Vejlby til boliger, ligesom der er givet grønt lsy til 40 nye boliger oven på Trøjborg Centret.

Sådan kan de nye boliger i Vejlby komme til at se ud.
Sådan kan de nye boliger i Vejlby komme til at se ud.

Byrådet i Aarhus vedtog den 30. januar 2019 en lokalplan for et 31.800 kvadratmeter stort areal mellem Vejlbygade, Vikærsvej og Egmont Studentergård.

Illustrationsplanen viser, hvordan området ved Vikærsvej og Tranekærvej tænkes bebygget, anlagt og beplantet.
Illustrationsplanen viser, hvordan området ved Vikærsvej og Tranekærvej tænkes bebygget, anlagt og beplantet.

I området ligger blandt andet tre kontorbygninger, der bevares, ombygges og ændres til boligformål i form af kollegie- og ungdomsboliger.

Det drejer sig om tre lange, krumme bygninger, der i perioden 1960-1974 blev opført delvist som kontorer til Vejlby-Risskov Kommune, og som indtil 2013 blev anvendt som domicil for IBM. Siden da har de stået tomme og været i forfald.

Ruderne er knust i det meste af underetagen, og glasskår ligger alle vegne til stor fare for mennesker, der færdes i området. Det er ganske urimeligt, at en ejer af sådanne bygninger har lov til at lade stå til uden hensyn til de omkringliggende beboere, sagde medlem af byrådet for Dansk Folkeparti, Knud M. Mathiesen, da lokalplan blev vedtaget.

– Alt for mange steder i kommunen har vi disse spøgelseshuse, der bruges som opholdssteder for kriminelle, misbrugere og bøller. Nu bliver der et par stykker færre, og det er ikke et øjeblik for tidligt, sagde han videre..

Sådan kan de nye boliger i Vejlby komme til at se ud.
Sådan kan de nye boliger i Vejlby komme til at se ud.

I alt planlægger Kollegiekontoret, Thye Entreprise og Boligforeningen af 10. marts 1943 at bygge 500–560 boliger i området. Heraf vil 170–180 være familieegnede boliger, mens resten vil være små ungdoms- og kollegieboliger. I midten af området skal en større bygningsmasse rives ned, og der skal etableres parkering under terræn.

Planens hovedtræk er at ændre lokalplanområdet fra erhverv og blandet boligområde til rent boligområde, hvor bebyggelse tilpasses omkringliggende eksisterende bebyggelser, herunder også kirken og boligerne på Filosofgangen.

I lokalområdets vestlige del opføres seks bygninger parvis forbundne i to-fire etager, til brug for ungdoms- og kollegieboliger, foruden et fælleshus.

Det sydøstlige areal ud mod Vikærsvej bebygges i to rækker. De opføres i tre og fire etager omkring et fælles byrum. Bygningerne opføres med forskudte og tilbagetrukne facader og bygningsdele og anvendes til små og mellemstore lejligheder. Opgange og lokale opholdsområder placeres i det langsgående byrum imellem bygningerne.

I området på hjørnet af Vikærsvej og Vejlbygade opføres etagebyggeri med lejligheder og byhuse i to og tre etager fordelt på flere bygningsenheder. Bygningerne ligger på en byrumsflade, der er en belagt zone med grønne kantzoner, forhaver og baghaver ved hver bolig.

Nye lejligheder oven på Trøjborg Centret

Der skal bygges 40 boliger oven på Trøjborg Centret.
Der skal bygges 40 boliger oven på Trøjborg Centret.

Politikerne vedtog desuden endeligt en lokalplan, der skal give mulighed for at bygge 40 boliger med et samlet areal på 5.000 kvadratmeter oven på Trøjborg Centret. Lokalplanen fastslår, at mindst 30 procent af de kommende boliger skal være familieegnede. Gennemsnitligt bliver de kommende lejligheder 125 kvadratmeter store.

Mod Aldersrovej giver lokalplanen mulighed for at tilføje to etager oven på det eksisterende butikscenter, således at bebyggelsen her samlet set vil blive i fem etager.

Illustration af ny etageboligbebyggelse mod Aldersrovej og Otte Ruds Gade.
Illustration af ny etageboligbebyggelse mod Aldersrovej og Otte Ruds Gade.

Mod Otte Ruds Gade giver lokalplanen mulighed for at tilføje fire-fem etager oven på det eksisterende butikscenter, således at bebyggelsen her samlet set vil blive i seks etager.

På butikscentrets tag etableres en taghave til både de kommende beboere og butikscentrets ansatte. Det er intentionen, at det fælles opholdsareal skal bidrage til et godt fællesskab i bebyggelsen og indrettes med siddeopholdsarealer og legearealer.

Illustration af ny etageboligbebyggelse mod Otte Ruds Gade og Willemoesgade.
Illustration af ny etageboligbebyggelse mod Otte Ruds Gade og Willemoesgade.

Indretningen af det fælles opholdsareal skal fremstå som et grønt udendørs rum og skal ud over anlæg med ophold og legeredskaber forbindes med belagte gangarealer og terrasser samt beplantes med græsser, stauder, buske og træer.

Ved ombygningen af Trøjborg Centret i 2017 blev der valgt en mursten i en grågul nuance. I det kommende boligbyggeri videreføres den grågule tegl som det primære materiale mod
Otte Ruds Gade, både mod gaden, mod gården og på gavlene.

Der etablres taghave på Trøjborg Centret.
Der etablres taghave på Trøjborg Centret.

På ny bebyggelse mod Aldersrovej er det ikke muligt at videreføre samme teglsten, da almindelige mursten vejer for meget til at den eksisterende underliggende bygning kan bære.

Disse facader skal i stedet beklædes med lettere skærmtegl i grågul nuance eller alternativt beklædes med lette pladematerialer.