Plan om 38 nye rækkehuse på Fuglekærvej i Hasselager i Aarhus

Et projekt med 38 nye rækkehuse på Fuglekærvej i Hasselager i Aarhus er på tegnebrættet. De skal opføres i tre klynger og i to etager.

Ifølge et notat fra Aarhus Kommune er det den private bygherre Jonas Eichler, der står bag et projekt med 38 nye rækkehuse på Fuglekærvej i Hasselager i Aarhus. De skal efter planen opføres på et 11.200 kvadratmeter stort areal i den nordlige udkant af Kolt. Området ligger mellem et boligkvarter med parcelhuse mod vest, fredskov og boldbaner mod syd og markareal mod nord og øst.

– Vi har i Socialdemokratiet fået nogle borgerhenvendelser i forholde til denne lokalplan, og vi vil gøre opmærksom på, at der er nogle borgere i Kolt samt fællesrådet har nogle bekymringer i forhold til det skov, der bliver fældet. Og vi vil selvfølgelig opfordre til, at man gør brug af mulighed for at komme med input i høringsfasen, sagde medlem af Teknisk Udvalg for Socialdemokratiet, Louise Lindskrog, da byrådet behandlede lokalplanforslaget for projektet den 3. april.

De 38 rækkehuse får et samlet omfang på 4.480 kvadratmeter fordelt på to etager. Bebyggelsen udgør tre gårdmotiver, som reference til de historiske gårdmotiver fra den ældste del i Kolt. Internt i gårdrummet placeres parkering og private opholdsarealer, arealerne mellem gårdmotiverne og ud mod det åbne land placeres de fælles opholdsarealer.

Bygningerne skal derfor opføres i bæredygtige og ensartede materialer, hvor tegl er det primære facademateriale. Der lægges op til en høj grad af frihed ved farvevalg til facaderne, der dog ikke må få farverne sort, hvid eller signalfarver.

En eksisterende beboelsesejendom samt udhuse af ældre dato på grunden skal nedrives i forbindelse med gennemførelsen af projektet.