Ifølge Aarhus Kommune er en aftale mellem kommunen og Brabrand Boligforening vedrørende udviklingen af Gellerup og Toveshøj nu på plads.

Kommunen oplyser, at der etableres en ny bydel med tre nye kvarterer. Karen Blixen-kvarteret, Trille Lucassen-kvarteret og Toveshøjkvarteret bliver navnene på de nye kvarterer. der vil få hver deres identitet og karakteristika.

Aftalen indebærer, at der vil blive tilført cirka 900 nye private boliger, blandt andet rækkehuse til nye målgrupper, og over 17.000 kvadratmeter nyt erhverv udover allerede planlagte projekter.

“Målet er er at skabe en bydel med et varieret boligudbud, som tiltrækker forskellige målgrupper. Det vil blive grobund for en bydel med en varieret beboersammensætning”, skriver Aarhus Kommune, og oplyser, at der samlet vil komme flere boliger i området end i dag.

Det betyder, at der i 2030 vil der bo 9.000 i området mod i dag 5.000.

“Der nedrives 600 boliger. 400 i Gellerup og 200 i Toveshøj. Nedrivningerne skal give plads til nye boliger og erhverv”, skriver kommunen.

“Alle tilbageblevne boliger bliver renoveret i høj kvalitet, med varieret arkitektur og blandede lejlighedstyper. Måler er, at alle boliger i Gellerup og Toveshøj bliver attraktive boliger på det aarhusianske boligmarked”, lyder det videre.

Planen skal gennemføres i to faser. Gellerup udvikles først. Her er blokke til nedrivning og renovering udpeget. Blokkene nedrives mellem 2021-2024. Hvilke blokke, der nedrives og renoveres i Toveshøj, besluttes først i 2023.

Aarhus Kommunen oplyser, at planen er fuldt finansieret plan med tilskud fra Landsbyggefonden til både anlæg og afledte driftsudfordringer for Brabrand Boligforening. Desuden kommer en række kommunale investeringer og garantistillelse.

“En række beboere skal permanent genhuses. Genhusningen vil som i Bispehaven finde sted i overensstemmelse med aftalen med BL’s 5. kreds. Alle er garanteret en passende almen bolig i Aarhus. Aarhus Kommune vil tilstræbe, at den enkelte beboer får flere valgmuligheder i forbindelse med valg af genhusningsbolig. Der etableres herudover en model med flyttehjælp til frivillig fraflytning målrettet beboere, som ikke lever op til kravene i fleksibel udlejning”, skriver kommunen.

Brabrand Boligforening vil tirsdag den 7. maj informere deres beboere via husstandsomdelt materiale. Derefter vil aftalen blive offentlig. Udviklingsplanen skal behandles formelt af byrådet og repræsentantskabet i Brabrand Boligforening inden fremsendelse til ministeriet inden 1. juni 2019, oplyser Aarhus Kommune.