Ejendomsselskabet Olav de Linde vil bygge mere end 100 nye boliger på P. Hiort Lorenzens Vej nummer 2B og 4. Det skriver Lokalavisen Aarhus.

Ifølge avisen vil der både være store og små lejligheder, ligesom der kommer rækkehuse, som bliver bygget ind i karréen.

– Det bliver boliger for både unge, ældre, singler og familier. Vi ser et marked i, at hr. og fru Danmark også skal have noget at bo i inde i byen. Det skal være noget, som alle har råd til, så det bliver ikke liebhaverboliger, der bliver opført, siger Morten Thomassen, der er projektchef ved Ejendomsselskabet Olav de Linde, til avisen.

Projektet indgår som en del af lokalplanen for et næsten 45.000 kvadratmeter stort areal mellem A. Hertzums Vej og Søren Frichs Vej mod nord og nordvest, P. Hiort-Lorenzens Vej mod sydøst og Vestre Ringgade mod vest.

I overensstemmelse med visionsplanen for Trekanten, giver lokalplanen mulighed for at opføre bebyggelse på fire-seks etager, punktvist op til syv etager, og en enkelt bebyggelse op til 13 etager. I de udvalgte byggefelter hvor der kan opføres op til syv etager, forskydes facaden ind mod gårdrummet, så bebyggelsens højeste punkter opleves tilbagetrukket fra den øvrige facadelinje.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre cirka 1.050 boliger i to delområder. Boligerne skal for hvert delområde fordeles med maksimalt 50 procent boliger med nettoareal under 50 kvadratmeter, maksimalt 40 procent boliger med nettoareal mellem 50 og 80 kvadratmeter, samt mindst 30 procent familieegnede boliger med minimum 3 værelser eller på minimum 100 kvadratmeter.

Inden for de to delområder skal der etableres almene familieboliger svarende til minimum 20 procent af delområdets boligetageareal.

Samlet set må der inden for de to delområder opføres op til 74.500 kvadratmeter ny bebyggelse, svarende til en bebyggelsesprocent på cirka 220 for de to pågældende delområder.

Et tredje del område er kun rammelokalplanlagt, hvilket betyder, at der skal udarbejdes en lokalplan for et eventuelt konkret projekt. Et fjerde delområde er udlagt til vejarealer.