Ny bydel i Risskov i Aarhus får mindst 3.200 boliger

Ny lokalplan skal give mulighed for at omdanne et 15 hektar stort erhvervsområde til 1.600-1.700 boliger, og dermed formes en helt ny bydel i Risskov i Aarhus med mindst 3.200 boliger.

Ifølge Århus Stiftstidende skal byrådet i Aarhus i næste uge behandle en lokalplan (PDF) for et nyt boligområde i Risskov. Det 15 hektar store område vest for Lystrupvej, nord for Grenåvej og øst for letbanesporet er delvist privat og delvist kommunalt ejet og beliggende i byzone.

Erhvervsområdet skal omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde, hvor der kan opføres omkring 158.000 kvadratmeter bebyggelse med 1.600-1.700 boliger. Området vil komme til at bestå af 90 procent boliger og 10 procent lettere erhverv.

Blandt de private ejere i området er ifølge Århus Stiftstidende virksomheden Konstruct. Firmaet ejer omkring 15 procent af området, og her kan der bygges omkring 300 boliger, hvoraf 25 procent skal være almene boliger, mens resten bliver private lejeboliger.

– Vi håber at kunne starte byggeriet i begyndelsen af 2020. Så vil boligerne kunne være klar til indflytning i starten af 2022, siger Ole Vistisen, direktør i Konstruct, til Århus Stiftstidende.

Lokalplanområdet som helhed er opdelt i seks delområder, der igen er opdelt i 32 storparceller, hvor der skal bygges karréhuse i op til seks etager, gårdbebyggelser i seks etager, byhuse i op til fem etager, erhvervsbebyggelse eller daginstitutionsbebyggelse. De fremtidige erhverv placeres ud mod Grenåvej, ud mod Lystrupvej samt i stueetager i bebyggelse mod Arresøvej. Arresøvej bliver den nye hovedadgangsvej til området. Bebyggelse langs Arresøvej får adgang via denne og bebyggelse i den centrale del af lokalplanområdet får adgang via en ny intern vej med to tilslutninger til Arresøvej.

Den nye bydel får navnet Risskov Engby. Umiddelbart nord for området er der allerede fuldt gang i udviklingen af Risskov Engpark, hvor der bygges 6-700 boliger, mens der på Nordlandsvej på den anden siden af Grenåbanen er 700 boliger på vej.

Desuden er 1.200 nye boliger på vej i Bindesbøll Byen i forbindelse med omdannelsen af Psykiatrisk Hospital i Risskov. Projektet udvikles med Lærernes Pension og PKA som bygherrer, KPC som både bygherre og totalentreprenør, Raundahl & Moesby som totalentreprenør og Arkitema Architects som arkitekter. Endvidere er AAB en del af projektet med etablering af 190 almennyttige boliger i Bindesbøll Byen.