Beboerne i Bispehaven i Hasle i Aarhus har ventet i næsten et år på at få afklaret, hvilke tre høje blokke der i forbindelse med regeringens ghettoplan skal rives ned, og nu har de fået svaret. De tre blokke, der om nogle år skal rives ned, er A1, A2 og A3 – de tre østligste af de syv høje blokke. Det fremgår af en aftale (PDF) mellem Aarhus Kommune og Østjysk Bolig.

– Vores fokus er lige nu selvfølgelig primært på de af vores beboere, der netop har fået besked på, at de skal flytte fra deres hjem. Mange af dem har boet i Bispehaven i rigtig mange år, og har svært ved at se sig selv bo andre steder. Vi skal hjælpe dem til at komme godt videre i et nyt område, og det vil vi gøre så godt, vi overhovedet kan, siger direktør i Østjysk Bolig, Allan Søstrøm, i en pressemeddelelse.

Bispehaven omfatter i dag 871 almene familieboliger. For at leve op til lovkravet om om maksimalt 40 procent almene familieboliger i 2030 og skabe mulighed for at gennemføre den ønskede omdannelse er Aarhus Kommune og Østjysk Bolig enige om at nedrive de tre høje blokke med i alt 318 boliger.

Samtidigt tilføres området 530 nye private boliger i form af primært tæt-lavt byggeri, herunder rækkehuse i to etager og nyt erhverv svarende til 270 enheder samt et nyt bydelshus. Det giver i alt 825 nye ”boligenheder” i området.

Nedrivning og opførelse af nye boliger og erhverv vil ske etapevis. De tre høje blokke forventes nedrevet i perioden fra 2022-2024, mens tre lave blokke nedrives i forlængelse af nedrivningen af de høje blokke.

I den forbindelse er det vigtigt, at udviklingen af de forskellige byggefelter ses i sammenhæng. Parterne er derfor enige om, at der skal tages beslutning om, hvilke tre lave blokke der nedrives, inden udviklingen af arealet hvor de tre høje blokke er placeret fastlægges.

Aftalen indeholder også en lang række øvrige tiltag med henblik på at parterne ønsker en udviklingsplan for hele bydelen, som både indeholder fysiske og ikke-fysiske tiltag og indsatser.

Blandt andet har Østjysk Bolig en ambition om at renovere de almene blokke/boliger – om muligt både indvendigt og udvendigt. Herunder kan der eksempelvis arbejdes med at åbne gavlene op med vinduer og altaner, så udsigten over byen kommer til sin ret. Indtægter til Østjysk Bolig fra salg af jord kan medfinansiere forbedringerne af de almene boliger i afdelingen. Der skal udarbejdes en samlet plan for renoveringsprojektet i et samarbejde mellem Østjysk Bolig, Landsbyggefonden og Aarhus Kommune.

De eksisterende boliger i Bispehaven er opført i 1969-73. Boligerne er mellem 26 og 130 kvadratmeter store og har mellem et og seks værelser. Bispehavens beboerhus hedder Trivselshuset og ligger på Hasle Centervej 159.