Byudviklingsområdet på havnen i Aarhus skal ifølge udviklingsplanen for området være en bydel, som resten af Aarhus besøger. Der skal være liv døgnet rundt, hele året rundt. Lejligheder, butikker, indkøbsfaciliteter og bylivsaktiviteter skal derfor ligge side om side og skabe en livlig bydel for både beboerne og resten af aarhusianerne. Og der skal være mange almene boliger på Aarhus Ø.

Bydelen skal nemlig have et varieret udbud at boliger i forskellige størrelser og prisklasser. Tilbage i september 2005 vedtog byrådet i Aarhus derfor, at der i det første udbud af et boligområde i den nye bydel skulle indgå et krav om, at 25 procent af boligerne skulle være almene boliger.

Da alle byggerier på Pier 4 nu er ved at være i gang, skulle byrådet den 6. marts 2019 tage stilling til, om kravet om 25 procent almene boliger skal udvides til at omfatte hele Aarhus Ø. Det var der politisk opbakning til.

– Denne sag kan ikke andet end at give en glæde i sindet. Jeg husker, at da vi startede med at skulle bygge boliger på de nye havnearealer, da var vi nogle stykker, der havde sat os for, at det skulle være vores mærkesag, at det ikke bare skulle være ejerboliger, men at der også skulle være lejeboliger og almene boliger på de bynære havnearealer, sagde Ango Winther (S), da byrådet behandlede sagen.

Sammen med justeringer i indtægtsforudsætninger skønnes det, at etablering af 25 procent almene boliger på hele Aarhus Ø isoleret set vil forværre den samlede projektøkonomi med i omegnen af 40 millioner kroner. Det forventes dog fortsat muligt at opnå samlet økonomisk balance i udviklingsprojektet for Aarhus Ø, da eventuelle omkostningsreduktioner i projektet kan sikre den økonomiske balance. Samtidig kan kommunen sikre større indtægter ved at tillade højere og tættere byggeri i området. Heidi Bank (V) påpegede dog, at det skal gøres med omtanke.

– Den del må vi forholde os til i udvalget (Teknisk Udvalg, red.) – og i byrådet. Ambitionen om at Aarhus skal være et rart sted at bo og et sted, hvor borgerne trives, bør i sidste ende være det centrale. Balancepunktet er at finde plads til det almene samtidig med, at vi undgår at give køb på trivsel og livskvalitet, fordi der byfortættes i for ekstrem grad, påpegede hun.

Samtidig har der ifølge et notat fra kommunen været en gunstig markedsudvikling for salg af byggeretter på Aarhus Ø, hvilket betyder at det samlede indtægtsgrundlag er steget. Bydelen rummer da også nogle af de dyreste lejligheder i Aarhus.

– Der er en opsplitning i Aarhus Kommune, hvor billige boliger er klumpet sammen nogle steder, og dyre boliger er klumpet sammen andre steder. Det skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at ændre på. Det gør vi blandt andet ved at sikre adgang til almene boliger på de dyre adresser, som for eksempel Aarhus Ø. Andre byer har havnefronter, hvor kun de allerrigeste har råd til at bo, sagde Mette Bjerre (SF) på byrådsmødet.

Byggerierne på Pier 4 er alle i gang, og der er på Pier 4 færdiggjort flere almene boligprojekter. Det gælder Lighthouse med 54 boliger, som Arbejdernes Andelsboligforening har opført, Ungdomsboligerne i Teknisk Kollegium II med 309 boliger, der er opført af Boligforeningen Ringgården og Havnehusene med 189 boliger, som Brabrand Boligforening står bag.


Der er i alt 1.740 færdiggjorte boliger på Pier 4, hvoraf 552 er almene boliger. Andelen af almene boliger udgør dermed aktuelt 32 procent af de samlede boligenheder i området. Der er i stort omfang tale om ungdomsboliger.

I takt med, at de kommende byggerier på Pier 4 i form af Generationernes Hus, SHiP, Bassin 7 og Lighthouse færdiggøres, vil andelen af almene boliger på Pier 4 udgøre 28 procent. Der vil her for de almene boligers vedkommende også være tale om ældre-, pleje- og handicapboliger.

Forslaget til udviklingsplan for Indre Aarhus Ø (området fra Nicolinehus til Nørreport samt Pier 2 øst for Bestsellers byggeri) ventes inden længe til endelig vedtaget i byrådet. En af visionerne med udviklingsplanen er at skabe en ”børnevenlig bydel” med skole, grønne områder og familievenlige boliger.

Med planen at forventes det, at der vil blive bygget 900 familievenlige boliger. Hvis 25 procent af disse reserveres til den almene boligsektor vil der samlet for Pier 4 og Indre Aarhus Ø være tale om samlet mere end 25 procent almene boliger i områder på Aarhus Ø. Det endelige antal boliger, der reserveres til den almene boligsektor, vil afhænge af det endelige samlede boligantal på Indre Aarhus Ø.

Der er endnu ikke igangsat planlægning for den sidste, resterende del af Aarhus Ø (Pier 3), hvorfor det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvor mange boliger Pier 3 vil kunne bidrage med – herunder andelen af almene boliger.

I alt er der indtil nu opført 856 almene boliger på Aarhus Ø. Heraf er 615 små boliger, hvilket blandt andet skyldes at alle ungdomsboliger er 50 kvadratmeter eller derunder.