Byrådet i Aarhus godkendte den 20. marts en lokalplan for et 23.000 kvadratmeter stort areal ved Østergårdsvej i Solbjerg. Her planlægger en almen boligorganisation at opføre seks stokbebyggelser med i alt 42 lejligheder.

Ango Winther (S) udtrykte glæde over, at der er opbakning til de nye lejligheder.

– Det er en af de ti lokalplaner, der sikrer, at vi også bygger boliger uden for centrum, sagde han, da politikerne tiltrådte en indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø om at godkende lokalplanen for projektet endeligt.

Lokalplanen gør det muligt at omdanne det tidligere erhvervs -og boligområde til et nyt boligkvarter. Intentionen er at skabe et attraktivt kvarter med fleksible boliger, bynære grønne rekreative arealer, samt tæt forbindelse til indkøbsmuligheder og skoler.

Området vil ifølge lokalplanenhave en attraktiv beliggenhed med direkte adgang til de rekreative områder heriblandt søerne og stisystemerne der forbinder området med de omkringliggende faciliteter og grønne arealer.

Boligbyggeriet planlægges at blive etableret i tre etager, placeret vest for søerne, i en vifte omkring søerne, hvor den enkelte bebyggelse er roteret så der opnås bedst muligt kig til søerne og lysindfald til boligerne.

I bebyggelsens gavle åbner boligernes rum sig op med store glaspartier der henvender sig til de grønne arealer, og udsigten mod byen.

I forlængelse af disse glaspartier placeres store private terrasser eller altaner, der skal være med til at højne boligkvaliteten og give en fornemmelse af at boligen strækker sig ud i landskabet – som en del af det.

Det er hensigten, at den nye bebyggelse på Østergårdsvej opføres i tegl og træ eller
lignende.

Samlet omfatter projektet 6.800 etagemeter byggeri, men bebyggelsesformen skal medvirke til, at bebyggelsens aftryk på grunden mindskes, så mere af områdets nuværende parkkarakter bevares.