Den nordjyske entreprenør A. Enggaard planlægger ifølge Århus Stiftstidende at bygge 60.000 kvadratmeter boliger og erhverv mellem mellem Åby Ringvej og Gudrunsvej i Gellerup. I området skal der også afsættes plads til en ny kommunal børnehave, og som en del af projektet skal der opføres et stort friplejehjem med 50-60 pladser.

– Vi er langt i en dialog med en driftsherre om et friplejehjem, men aftalen er ikke endelig på plads. Et friplejehjem vil medvirke til at skabe den diversitet, vi gerne vil lave i området ved Gellerup med både børn, unge og ældre, siger afdelingschef Jens Skinnebach, der har ansvaret for A. Enggaards byggeri Aarhus.

Det 53.800 kvadratmeter store område kaldes “Helheden”, og der planlægges også et supermarked i det nordligste hjørne ud mod Edwin Rahrsvej og Gudrunsvej, mens der ud mod Ringvejen bliver der erhvervsbyggeri, der kan afskærme for de 400 boliger i to-seks etager, som A. Enggaard vil opføre i samarbejde med pensionsselskabet PKA.

Ifølge lokalplanforslaget vil der også være mulighed for et sundhedshus og endnu en idrætshal ved siden af Globus1. Til gengæld udgår muligheden for at opføre en moské og islamisk kulturcenter på arealerne ud mod Åby Ringvej.

Lokalplanforslaget skal behandles af byrådet 28. august 2019 og senere i offentlig høring i september-november.