Flere billige boliger i København til udsatte borgere med en månedlig husleje på maksimalt 3.500 kroner. Det er målet med det arbejde, som en tænketank nu kommer med seks anbefalinger til, hvordan kan blive til virkelighed, og som erhvervsmanden Eivind Kolding har været formand for. 

Socialborgmester Mia Nyegaard (R) er tilfreds med de seks anbefalinger.

– Det kræver, at vi tænker nyt, hvis vi skal have flere betalelige boliger til udsatte københavnere. Derfor er jeg glad for at en bred kreds af mennesker er enige om de seks anbefalinger. Det er vigtigt, at udsatte borgere føler sig som del af den by, de bor i, og det kræver, at de har adgang til en bolig. København oplever stor økonomisk vækst, men det må aldrig blive en by, hvor kun folk med høje indkomster kan bo. Vi skal være en blandet by, og det er også det, der er københavnernes ønske, siger Mia Nyegaard, der har nedsat tænketanken. 

De seks anbefalinger, der skal skabe flere billige boliger i København, bliver præsenteret på et symposium i dag tirsdag den 5. marts.

Her deltager blandt andre overborgmester Frank Jensen (S), teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), administrerende direktør i BL Bent Madsen og administrerende direktør i By og Havn Anne Skovbro.

Tænketanken har i sit arbejde valgt at fokusere på to spor 

  • Flere socialt innovative og betalelige boliger til byens udsatte og sårbare. 
  • Flere skæve boliger til byens hjemløse. 

Tænketanken kommer på den baggrund med seks anbefalinger

  1. Kommunen skal stille krav om betalelige sociale boliger i nye byggeprojekter og renoveringsprojekter. En mulighed er, at kommunen stiller krav om 20 procent almene boliger og 5 procent boliger under 3500 kroner om måneden. 
  2. Kommunen skal indgå en social udbygningsaftale med de almene boligselskaber og private aktører. 
  3. Virksomheder, ejendomsselskaber og pensionskasser skal opfordres til at tage større socialt ansvar ved at udvikle strategier og handleplaner for socialt bæredygtige investeringer 
  4. Kommunen skal levere en tilstrækkelig social indsats og støtte til byens udsatte og sårbare borgere, som er tilpasset deres behov. 
  5. Der skal etableres et partnerskab mellem kommunen, almene boligorganisationer og private aktører om konkrete projektforslag til skæve boliger, og muligheden for at bygge skæve boliger på midlertidige grunde skal udvides. 
  6. Målgruppen for skæve boliger skal udvides, så ordningen i praksis også inkluderer unge hjemløse. 

Tænketankens anbefalinger kan læses her.

Tænketankens medlemmer

Eivind Kolding, bestyrelsesformand CASA Group og formand for tænketanken 

Ib Enevoldsen, administrerende direktør, Rambøll 

Mette Margrethe Elf, projektchef, Realdania 

Tony Christrup, direktør for byudvikling og public affairs, Arkitektgruppen 

Jan B. Sørensen, administrerende direktør, A/I

Jens Elmelund, administrerende direktør, KAB 

Guri Weihe, chef for Strategi og Kommunikation, KommuneKredit 

Socialborgmester Mia Nyegaard har deltaget i tænketankens møder som observatør