Ejendomsudviklingsselskabet H.C. Andersen Adventure Tower (HCAAT) har indgået en betinget grundkøbsaftale med By & Havn vedrørende etablering af forlystelses- og oplevelsespark samt højhus på op til 280 meter og 200-300 almene ungdomsboliger på et areal op til 103.500 kvadratmeter i Ydre Nordhavn.

Det samlede projekt omfatter op til 155.250 kvadratmeter byggeretter, og opførelsen vil kræve en privat investering på 6,5 milliarder kroner. I første fase skal der investeres 55 millioner kroner til udvikling af projektet frem mod lokalplan. Arkitektfirmaet BIG ved Bjarke Ingels bliver ansvarlig for helhedsarkitekturen, og BIG har valgt også at investere i HCAAT-projektet.

Betingelserne for grundkøbsaftalen

Grundkøbsaftalen er betinget af, at politikerne i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtager at sætte gang i en planproces i begyndelsen af 2019, der skal gøre det muligt at vedtage en lokalplan for projektet i 2021.

Projektering- og byggeperioden er forventeligt på seks-syv år fra vedtagelsen af lokalplanen, vurderer rådgivningsvirksomheden Rambøll.

Ibrugtagning af forlystelses- og oplevelsesparken og højhus- bygningen må af hensyn til trafikafviklingen ikke ske før 2027, hvor Nordhavnstunnellen forventes åbnet. Det er en præmis for grundkøbsaftalen, at der af hensyn til trafikafviklingen er samtidighed i ibrugtagningen mellem forlystelsesparken og Nordhavnstunnellen.

Ejendomsudviklingsselskabet H.C. Andersen Adventure Tower vil opføre Nordens højeste bygning samt en forlystelsespark på et 85.000 kvadratmeter stort areal på Nordhavn.

Ejendomsudviklingsselskabet H.C. Andersen Adventure Tower vil opføre Nordens højeste bygning samt en forlystelsespark på et 85.000 kvadratmeter stort areal på Nordhavn.
Ejendomsudviklingsselskabet H.C. Andersen Adventure Tower vil opføre Nordens højeste bygning samt en forlystelsespark på et 85.000 kvadratmeter stort areal på Nordhavn.

– Vi har nu indgået en betinget grundkøbsaftale med By & Havn, som lever op til de forudsætninger for en videre lokalplanproces for HCAAT-projektet, som Teknik- og miljøudvalget vedtog på deres møde den 1. oktober 2018. Vi er nu i dialog med investorer om finansieringen af første projektfase frem til eventuel vedtagelse af lokalplanen, udtaler Kurt Immanuel Pedersen, administrerende direktør for HCAAT-projektet.

Teknik- og miljøudvalget vedtog på mødet i oktober 2018 en protokolbemærkning, hvori der kræves ”sikkerhed for samtidighed mellem ibrugtagning af byggeriet og ibrugtagning af Nordhavnstunnellen” forud for igangsættelsen af lokalplanarbejdet. Denne sikkerhed for, at HCAAT-projektet ikke ibrugtages før åbningen af Nordhavnstunnellen, er i den betingede grundkøbsaftale reguleret ved en klausul, som gør, at HCAAT afkræves betaling af en betydelig bod ved ibrugtagning før, Nordhavnstunnellen er åbnet.

– Vi indleder nu næste fase i samarbejdet med Københavns Kommune og By & Havn, hvor HCAAT-teamet skal levere tre skitseforslag, hvoraf et skitseprojekt skal udvælges i samarbejde mellem parterne og efterfølgende indarbejdes i den forventede lokalplan. Startredegørelse forventes vedtaget i oktober 2019, såfremt der er politisk opbakning til skitseprojektet og opbakning til at arbejde videre frem mod lokalplan for HCAAT-projektet i 2021, udtaler administrerende direktør Kurt Immanuel Pedersen.

KAB skal bygge almene ungdomsboliger som en del af projektet

Der etableres almene boliger med et areal på mellem 6.250 og 10.000 kvadratmeter, svarende til 25 procent af lejlighederne, som opføres og drives af den almene boligadministrator KAB. De almene boliger vil blive etableret som ungdoms- og kollegielignende boliger, hvoraf en andel målrettes unge med særlige udfordringer. H.C. Andersens Adventure Tower vil indgå i et forpligtende socialt samarbejde, som skal give beskæftigelse til udsatte unge.

– Vi har haft et konstruktivt og effektivt samarbejde med By & Havn og HCAAT om vilkårene, og vi ser frem til at opføre cirka 200-300 almene boliger til unge på HCAAT-arealet i den nye bydel i Ydre Nordhavn, udtaler administrerende direktør Jens Elmelund, KAB.

Bjarke Ingels Group deltager i hele projektet

– BIG bakker fuldt op om H.C. Andersen Tower-projektet på alle tænkelige måder, og agter at være involveret i alle led af projektets realisering, lige fra investeringsfasen til åbningen af det nye, levende bykvarter i Nordhavnen, udtaler arkitekt Bjarke Ingels.

Byggerierne samt forlystelses- og oplevelsesparken etableres midt i en grøn offentlig park med træer, opholdspladser og grønne attraktioner både rundt om og på tagene af de enkelte bygninger. Designet af parken gennemføres af de prisvindende og internationalt berømmede danske landskabsarkitekter SLA, der igennem mere end 20 år har stået bag nogle af Københavns mest elskede og ikoniske parker og grønne byrum.

– Parken vil skabe et bedre mikroklima i forhold til vind, vejr og varme og klimasikre de nærliggende boligområder. Det bliver en park, der giver en masse værdi tilbage til byen: Både naturmæssigt, biologisk, økonomisk, socialt, bæredygtigt og æstetisk, siger Rasmus Astrup, partner i SLA.

HCAAT-teamet består af BIG, SLA, Rambøll, Züblin, FORREC, ECA og Deloitte, der er finansiel rådgiver for kapitalrejsning til projektet. Parterne arbejder med en tidsplan, hvor man forventer åbning i 2027.