Regeringsudspil: Næsten 100.000 nye boliger på vej i København

Der er 67.000 nye boliger på vej i København og yderligere 31.000 nye boliger på vej i forstæderne. Der fremgår af et nyt udspil fra regeringen.

Ifølge regeringens udspillet Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet (PDF) er der knap 100.000 nye boliger på vej i København. Foruden nye boliger skal udspillet bedre mobilitet og øget fremkommelighed, nye arbejdspladser og nye grønne arealer og rekreative muligheder.

Målet er at sikre, at vi også i årene fremover har et hovedstadsområde, hvor det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed. Og et hovedstadsområde som står stærkt i den globale konkurrence om at tiltrække investeringer og talenter til gavn for væksten og udviklingen i hele Danmark, lyder det i en pressemeddelelse fra Erhvervsministeret og Transport-, Bygnings- og Boligministeret.

– Regeringen vil have en stærk og attraktiv hovedstad. Derfor præsenterer vi i dag over 100 initiativer, som er en kæmpe vitaminindsprøjtning til hele hovedstadsområdet fra Helsingør til Køge og Roskilde, udtaler erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Regeringens udspillet leverer ifølge erhvervsministeren svar på i alt fire udfordringer, som hovedstadsområdet står over for frem mod år 2030. Der skal skabes plads til 200.000 flere borgere, der skalskabes gode rammer for vækst og viden, trængsel skal udngås, og hovedstaden skal gøres aktiv, levende og grøn.


Hvis der ikke er balance mellem boligudbuddet og boligefterspørgslen, er konsekvensen prisstigninger og et boligmarked, som ikke alle kan være med på. I København har boligudbuddet i en årrække ikke fulgt med efterspørgslen, men de seneste tre år har der dog været en solid vækst i nybyggerier. Hvis væksten i nybyggeri fortsætter på samme niveau, vil prisstigningerne i København og forstæderne kunne begrænses betydeligt og stort set være på samme niveau som i resten af Danmark. Flere steder er der da også mange nye boliger på vej i København.

Her er der nye boliger på vej i København

Der er allerede gang i en massiv udbygning af boliger centralt i København. Eksempelvis kan der i alt bygges omkring 6.000 boliger i Indre Nordhavn, og der bygges 2.400 boliger på Enghave Brygge og 3.100 boliger i Carlsberg Byen. Men der skal findes nye, ledige arealer, hvis behovet for nye boliger skal imødekommes, og alle befolkningsgrupper skal kunne finde en bolig i den centrale del af hovedstaden, lyder det i regeringsudspillet.

Med det udspil, som regeringen offentliggør i dag, følger desuden en vision om, at hovedstadsområdet skal være et af de bedste steder i Nordeuropa at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

– Med flere mennesker, der lever og arbejder i hovedstaden, følger også mere trængsel på vejene, som er en bremseklods for en høj mobilitet. Vi skal forbedre fremkommeligheden, og derfor vil vi undersøge muligheden for at udvide ringforbindelserne i hovedstadsområdet. Og så skal vi give den kollektive trafik et kvalitetsløft ved at samle hovedstadsområdets kollektive trafik i én samlet stærk organisation for på den måde at sikre et effektivt og gennemskueligt transportsystem, siger transport-,  bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Af udspillet fremgår det, at der skal bygges 67.000 boliger i den centrale del af hovedstaden og 31.000 boliger i forstæderne. Der lægges op til markant byudvikling i hele hovedstadsregionen. Mens der er mangel på arealer til byudvikling i den centrale del af hovedstaden, er der uden for den centrale del af hovedstaden ubebyggede arealer på 4.300 hektar, der er udlagt til byformål, og mange steder er der omfattende muligheder for omdannelse og fortætning.