Ejendomsmæglere vildledte om lejligheders størrelse

Forbrugerombudsmanden vurderer, ejendomsudvikleren NPV og de to ejendomsmæglerfirmaer Niels Hald Amager og Home Lone Bøegh Henriksen vildledte om lejligheders størrelse i forbindelse med projekt på Amager.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.
Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at ejendomsudvikleren NPV og Home Lone Bøegh Henriksen samt Ejendomsmægler Niels Hald Amager, der er blevet smidt ud af Danboligkæden, vildledte potentielle købere af lejligheder i projektbyggeriet Kærholm, Engholmene. Arealerne af lejlighederne blev i salgsmaterialet fremstillet som betydeligt større, end de var.

Da projektlejlighederne Kærholm, Engholmene, blev udbudt til salg i 2015, var der plantegninger af de enkelte lejligheder i salgsmaterialet. På plantegningerne stod antallet af kvadratmeter inde i hvert enkelt rum, eksempelvis ”Soveværelse 15 m2”. Disse tal var dog beregnet ud fra lejlighedernes tinglyste areal, som er inklusive murværk og skakter, og var derfor højere, end det antal kvadratmeter værelsernes gulvareal var, da byggeriet stod færdigt.

Det fik en køber til at klage til Forbrugerombudsmanden. Køberen har sendt to salgsbrochurer til Forbrugerombudsmanden sammen med sine egne opmålinger af lejligheden. Ifølge klagerens egne opmålinger var lejlighedens gulvareal cirka 20 procent mindre end det areal, der var oplyst i de enkelte rum på plantegningerne i salgsmaterialet.

Klageren indhentede også NPV’s ansøgning om byggetilladelse til Kærholm. Forbrugerombudsmanden kan konstatere, at der i de enkelte rum på plantegningerne i byggeansøgningsmaterialet var oplyst et mindre antal kvadratmeter end i de tilsvarende rum på plantegningerne i salgsmaterialet.

Forbrugerombudsmanden vurderer derfor, at salgsmaterialet var vildledende, også selvom NPV i den ene af salgsbrochurerne med små bogstaver nederst på siden havde skrevet: ”Forbehold for fejl og ændringer. Alle rumarealer på plantegningen er angivet som nettoarealer, dvs. med andel af vægge.”

Denne tekst var også i sig selv vildledende efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, da der stod, at arealerne var ”nettoarealer”. Forbrugerombudsmanden vurderer, at en gennemsnitlig forbruger opfatter ordet nettoareal som udtryk for gulvarealet og altså ikke inklusive vægge. Det fremgår også af Bygge- og Boligregistrets hjemmeside bbr.dk, den tværoffentlige portal Boligejer.dk og Dansk Standards standard for opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber, at nettoareal er en boligs indvendige gulvareal.

– Når man køber bolig på projektstadiet er man helt afhængig af, at boligen er beskrevet korrekt i salgsmaterialet, fordi man i sagens natur ikke kan se boligen, inden man køber, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

– Det er efter min opfattelse vildledende, at NPV oplyste arealerne i de enkelte rum på plantegningerne i salgsmaterialet inklusive murværk, så lejlighederne fremstod betydeligt større over for køberne, end de ville blive, også ifølge selskabets ansøgning om byggetilladelse, uddyber hun.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte NPV og ejendomsmæglerfirmaerne Niels Hald Amager og Home Lone Bøegh Henriksen for vildledende markedsføring. Kort efter politianmeldelsen gav NPV dog oplysninger til Forbrugerombudsmanden, som viste, at forholdene netop var forældede og derfor ikke kan straffes efter markedsføringsloven, som har en to års forældelsesfrist. Forbrugerombudsmanden har derfor tilbagekaldt politianmeldelsen.

– De købere, der har klaget til os, indså først, at de var blevet vildledt af salgsmaterialet, da lejlighederne blev bygget. Sagen viser, at markedsføringslovens forældelsesfrist på to år i sig selv kan medføre, at vildledende markedsføring bliver straffri, siger Christina Toftegaard Nielsen.

Ejendomsmæglerne har oplyst, at de har angivet arealerne i salgsopstillingerne for lejlighederne i overensstemmelse med lovgivningen om ejendomsformidling, og at de ikke har udarbejdet salgsmaterialet for projektbyggeriet.

NPV er ikke enig med Forbrugerombudsmanden i, at salgsmaterialet har været vildledende.

Forbrugerombudsmanden har tidligere politianmeldt NPV og Ejendomsmægler Niels Hald Amager i en lignende sag om projektbyggeriet Strandgården. Denne sag verserer fortsat hos politiet.


MARKEDSFØRINGSLOVENS §§ 5 OG 6

Ifølge markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8, må erhvervsdrivende ikke vildlede forbrugerne.

Markedsføringslovens § 5, stk. 1:

”§ 5. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.”

Markedsføringslovens § 6, stk. 1:

”§ 6. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.”

Overtrædelser af markedsføringsloven forældes to år, efter de er ophørt, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1, jf. § 94, stk. 1.