Omfanget af boligbyggeri i København har nået et rekordhøjt niveau. Kommunens befolkning vokser med cirka 10.000 nye københavnerne om året, hvilket giver et stort behov for nye boliger for at få plads til de mange, der gerne vil bo i byen og for at stoppe prisernes himmelflugt.

Derfor arbejder Københavns Kommune løbende med at sikre flere boliger. I 2018 blev der bygget 6.660 nye boliger. De nye boliger blev især opført i byudviklingsområder i Ørestad, Valby og Sydhavn.

– Det er fantastisk, at boligbyggeriet er på det højeste niveau siden 1930erne. Med de mange nye boliger sikrer vi både boliger til de mange nye københavnere og får ro på boligpriserne. Det er den rigtige udvikling – der skal være plads til alle i København. siger overborgmester Frank Jensen (S).

Københavns Kommune arbejder løbende på at skabe bedre rammer for byggeriet og gøre det attraktivt at investere i København og Københavns boligmarked. Blandt andet udlægger kommunen løbende tilstrækkeligt med grunde til boligbyggeri og har styrket sagsbehandlingen for byggesager, så man kan håndtere de mange ansøgninger om nybyggeri effektivt og smidigt.

Det er overborgmesterens målsætning, at hver fjerde nyopført bolig i byen skal være almen med en husleje, der er til at betale for en almindelig indkomst. I perioden 2011-2018 er der opført 2.592 nye almene boliger, men der er mange på vej i år og de næstkommende år, fordi kommunen for godt tre år via en lovændring siden fik lov at stille krav om 25 procents almene boliger i byens nye boligområder. Samlet er der i Københavns Kommunes budgetter siden 2011 sat over 1,4 milliarder kroner af til 6.500 almene boliger.

Københavns Kommune forventer, at byggeaktiviteten vil fortsætte i lignende højt niveau i 2020.

Antal nye boliger i København de seneste ti år:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.067 1.157 1.050 973 1.630 936 2.546 2.400 4.300 5.068 6.660*

Folketal for København. * Foreløbige tal.

1890 1930 1945 1950 1970 1980 2005 2018 2019
312.859 612.464 735.700 768.105 622.773 498.850 502.362 613.315 623.900*
  • De 6.660 nye boliger i 2018 består af 3.756 udlejningsboliger, 2.165 ejerboliger, 281 andelsboliger, 439 almene boliger samt 18 boliger til kommunale/statslige formål. Opgørelsen er foreløbig.
  • Sidst der blev bygget lige så mange boliger var i 1939, hvor der blev opført 7.006 boliger.
  • I den seneste plan for udviklingen af kommunen, Kommuneplan 2015, vurderede Københavns Kommune, at der var behov for op til 45.000 nye boliger frem mod 2027 – eller 3.750 nye boliger om året. I 2019 vil der blive udarbejdet en ny kommuneplan, der rækker 12 år frem.
  • Økonomiforvaltningen har opgjort det årlige antal nyopførte boliger i København siden 1990. Derfor er opgørelser fra før 1990 forbundet med usikkerhed. Historiske ommærkninger kan eksempelvis betyde, at erhverv i dag står registreret som boliger.

Historiske højkonjunkturer for boligbyggeriet i København

  • 1890-1910: Københavns brokvarterer bliver bygget. Det var især private bygherrer, som byggede i denne periode. En stor del af denne boligmasse er senere blevet byfornyet.
  • 1930-42: For at få brokvarterernes befolkning ud i lys og luft samt at få de mange arbejdsløse i arbejde byggede kommunen og Kooperationen (i dag de almene boligselskaber) store byggerier uden for brokvartererne, eksempelvis på Bispebjerg.
  • 1970: Omkring 1970 var der en byggeperiode med stor aktivitet, hvor man hovedsagelig byggede almennyttigt boligbyggeri, blandt andet Peder Lykkes Vej. Der er i dag mere end 3.000 boliger fra 1970 i den københavnske bebyggelse.
  • 2005-8: Global højkonjunktur, hvor der i København blev bygget i nye byudviklingsområder, eksempelvis Ørestad og Sydhavn.  2007 var travlest, da der blev færdiggjort cirka 4.100 nye boliger.
  • 2018: Ny højkonjunktur for boligbyggeri, hvor halvdelen af 6.660 nye boliger opføres i nye byudviklingsområder i Ørestad, Sydhavn og Valby.