ATP vil bygge nye lejligheder ved Vibenshus Runddel på Østerbro

Pensionskassen ATP er på vej med nye lejligheder ved Vibenshus Runddel på Østerbro. En gammel cigarfabrik skal omdannes til ungdomsboliger.

I 2011 blev et lokalplanforslag, der skulle bane vejen for et 11 etager højt kontorhus, som BIG havde tegnet for selskabet Aldersro ApS, nedstemt efter en del indsigelser. Blandt indsigerne mod projektet på Jagtvej 171 og Aldersrogade 1 ved Vibenshus Runddel på Østerbro var ATP Ejendomme.

ATP Ejendomme købte efterfølgende selv ejendommene, og nu er pensionskassen på vej med et projekt med nye lejligheder ved Vibenshus Runddel. Teknik- og Miljøudvalget skal den 18. maj 2019 tage stilling til, om et nyt lokalplanforslag (PDF) skal sendes i offentlig høring, så det gamle fabriksområde kan omdannes til et nyt bolig og erhvervsområde.

Lokalplanforslaget skal muliggøre bebyggelse med et samlet etageareal på 14.750 kvadratmeter, hvoraf 5.795 kvadratmeter bliver nye private boliger. Blandt andet ønskes en tidligere cigarfabrik på Jagtvej 169A omdannet til ungdomsboliger fordelt på knap 1.000 kvadratmeter. Den modernistiske bygning på Jagtvej 169A foreslås gjort bevaringsværdig på grund af sin kulturhistoriske værdi.

“Bygningen er tegnet af arkitekt Albert Oppenheim til Aage Lichtingers Cigarfabrik. Ejendommens byggestil er funktionalistisk og opført i slutningen af 1930’erne. Oprindeligt er bygningen opført med skiftevis mørke og lyse håndstrøgne sten mod gaden og mod gården gule sten. I dag har bygningen en god tilstand med hvidpudset facade og med vinduer og døre i originale proportioner. Ejendommen anvendes i dag til erhverv”, fremgår det af lokalplanforslaget.

Boligbebyggelsen varierer i højde fra fem til syv etager og bliver maksimalt 22 meter højt. Byggeriet trapper ned i højden mod den eksisterende bebyggelse. Erhvervsdelen opføres mod Vibenshus Runddel/Jagtvej og er i ni etager med en højde på op til 34 meter. Mod Aldersrogade falder højden trinvist til fire etager.

“Der fastlægges fire forskellige former for byrum og friarealer i lokalplanen, et byrum mellem boliger og erhverv, boligernes gårdhave, tagterrasse på boligerne og erhvervsbygningens terrasser. Lokalplanen har fokus på at sikre, at de kommende friarealer og byrum har en god tilgængelighed samt fokus på tryghed, ophold og det grønne. Byrummet mellem bolig og erhvervsbygningen skaber et grønt opholdsareal for både beboerne og de ansatte. Karaktergivende træer placeres i klynger, så skalaen blødes op. I gårdhaven fastlægges placering af cykler og mulighed for ophold og leg”, lyder det i lokalplanforslaget.

Lokalplanområdet, der over en årrække har været præget af nedrivninger, skal med det nye byggeri have et arkitektonisk løft, og tanken er, at området skal understøttes som knudepunkt i byen.