ATP Ejendomme vil bygge 500 nye boliger ved F.L. Smidths hovedsæde i Valby

Et nyt stort boligprojekt er på tegnebrættet, idet ATP Ejendomme vil bygge 500 nye boliger ved F.L. Smidths hovedsæde i Valby.

ATP Ejendomme vil bygge 500 nye boliger ved F.L. Smidths hovedsæde i Valby som en del af et stort projekt, der også omfatter en markant overhaling af F.L. Smidth’s eksisterende hovedsæde. Det fremgår af en startredegørelse (PDF), som Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling på et udvalgsmøde i dag. Projektet kræver nemlig en ny lokalplan for ejendommen Vigerslev Allé 77, Ramsingsvej 3-7 og Høffdingsvej 38.

Den eksisterende bebyggelse er utidssvarende i forhold til moderne kontordrift med hensyn til indretning, varme og ventilation med videre og på grund af den spredte beliggenhed. På den øvrige del af ejendommen ønskes de eksisterende erhvervsbygninger erstattet af nyt boligbyggeri. Der ønskes en bebyggelsesprocent på 150 svarende til et samlet etageareal på cirka 76.500 kvadratmeter.

Et væsentligt element i udviklingsplanen for projektet er, at der skal tages stilling til, hvordan der tages hensyn til, at den eksisterende bebyggelse på den nordlige del af grunden er fastlagt som bevaringsværdig.

Bygningerne, der er præmieret af Københavns Kommune i 1958, er tegnet af Palle Suenson, og landskabet er tegnet af C. Th. Sørensen. ATP Ejendomme afholder en indbudt arkitektkonkurrence om et forslag til et nyt hovedsæde, hvor der i høj grad tages hensyn til bevaringsværdierne, men hvor der også kan arbejdes med nedrivning af dele af bebyggelsen.

De eksisterende bevaringsværdige bygninger har tilsammen et etageareal på cirka 14.400 kvadratmeter. Det forventes, at der heraf bevares mindst 10.500 kvadratmeter, og at det fremtidige domicil skal have et etageareal på 19.000-22.000 kvadratmeter. Desuden forventes det, at der bliver plads til boliger på den nordlige del.

Kombineret med, at der sker en omdannelse fra erhverv til boliger, forventes det samlede nye boligetageareal at blive mindst 50.000 kvadratmeter, hvilket svarer til godt 500 nye boliger. Derfor har forvaltningen i Københavns Kommune indstillet, at der bør stilles krav om 25 procent af de nye boliger skal være almene.

Det forventes, at en lokalplan for projektet kan endeligt vedtages i februar eller marts 2020. ATP Ejendomme og F.L. Smidth samarbejder blandt andet med Arkitema og Elgaard Architecture om udviklingen af projektet.