Mulighed for nyt højhus ved Friheden Station i Hvidovre

Et nyt højhus ved Friheden Station og masser af nye boliger ved Frihedens Butikscenter er på tegnebrættet.

I begyndelsen af 2019 vedtog kommunalbestyrelsen i Hvidovre en boligpolitik for kommunen, som skal være med til at sikre, at udbuddet af boliger i Hvidovre matcher fremtidens behov.

I kølvandet på politikken har kommunalbestyrelsen nu udpeget 16 områder i Hvidovre, hvor der inden for en årrække muligvis vil kunne opføres nye boliger. I første omgang betyder beslutningen, at kommunens Center for Plan og Miljø har fået mandat til at foretage en grundig undersøgelse af udviklingsmulighederne for hvert af områderne, hvoraf nogle i forvejen ligger inden for fortætningsområderne angivet i Kommuneplan 2016.

Det gælder blandt andet arealer ved Rødovre, Friheden og Åmarken stationer, Rebæk Søpark og Hvidovre Bymidte. For eksempel er nye boliger en del af helhedsplanen for bymidten, ligesom der allerede er vedtaget en ny lokalplan for Frihedens Butikscenter. Og mulighederne for at bygge nye boliger på Hvidovrevejens Butikstorv, Svend Aagesens Allé 10 og Immerkær 42 er ved at blive undersøgt.

– Det er vigtigt for udviklingen af vores by, at vi nu har fået udpeget disse områder. Det giver os god mulighed for at se på potentialer og udfordringer i det enkelte område og for at få en god dialog med både beboere og virksomheder, grundejere og naboer, siger borgmester Helle Adelborg (S).

– For nogle af områderne gælder det, at udviklingen allerede er i gang, men i andre tilfælde har vi det lange lys på, og der kan gå både otte, tolv eller flere år, før vi overhovedet kan begynde at tale om mulige konkrete byggeprojekter.

Borgmesteren understreger, at arbejdet med udviklingen af områderne vil følge kommunens almindelige procedurer og processer, og at borgerne vil blive hørt blandt andet i forbindelse med ændringer i kommuneplan og nye lokalplaner.

Masser af nye boliger ved Frihedens Butikscenter

Ved Frihedens Butikscenter kan der bygges to nye fire-etagers beboelsesbygninger, der maksimalt bliver 21 meter høje. De placeres oven på centerbygningens sydøstlige hjørne ved Strandmarkskirken.

Skovhus Arkitekter har tegnet projektet med de nye boliger ved Frihedens Butikscenter.
Skovhus Arkitekter har tegnet projektet med de nye boliger ved Frihedens Butikscenter.

Derudover kan der opføres et ni-ti etager højt boligbyggeri, der maksimalt bliver 36 meter høj. Bygningen placeres ovenpå centrets nordvestlige hjørne ved Hvidovrevej.

Desuden kan der etableres en ekstra etage med butiks- og serviceerhverv. Oven på denne indrettes tagterrasse for boligerne i den ni-ti etager høje beboelsesbygning.

Projektet rummer tilføjelsen af i alt 11.700 kvadratmeter etageareal. Heraf udgør erhvervsarealerne cirka 2.600 kvadratmeter og boligarealerne cirka 9.100 kvadratmeter. Det er hensigten, at der i den nye bebyggelse blandt andet etableres boliger, der målrettes til det såkaldte 55+ segment, ligesom der skal bygges ungdomsboliger eller familieboliger.

Nyt højhus ved Friheden Station kan komme på tegnebrættet

Ejendommen Hvidovrevej 432-438 ved Friheden Station ejes i fællesskab af Hvidovre Kommune, Dansk Supermarked Ejendomme og en privat person. Bygningen på grunden er nedslidt og står overfor en omfattende og dyr renovering.

Det overvejes derfor, om kommunen skal sælge sin ejerlejlighedsandel sammen med de to øvrige ejere med henblik på, at der kan gives mulighed for en nybygning, som i størrelse og funktion udnytter grundens unikke beliggenhed.

I denne skitse udnyttes muligheden for et nyt højhus ved Friheden Station ikke til fulde.
I denne skitse udnyttes muligheden for et nyt højhus ved Friheden Station ikke til fulde.

I forlængelse af dette besluttede kommunalbestyrelsen den 25. april 2017, at igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for området ved Friheden Station, herunder nærværende ejendom.

Det skal ske i form af et kommuneplantillæg og en rammelokalplan. For ejendommen Hvidovrevej 432-438, skal det nye plangrundlag give mulighed for en bebyggelse i 18-20 etager, blandt andet med det formål, at parkering kan etableres i konstruktion.

I et skitseprojekt, der er blevet udarbejdet med henblik på en forudgående debat, udnyttes de byggemuligheder, som det ændrede plangrundlag vil give, dog ikke til fulde. Her lægges der op til bebyggelse i op til otte-ni etager.

Der kan dog være mange flere boliger på vej i en lang række byomdannelsesområder i Hvidovre, hvor der har været holdt borgermøder og været en forudgående høring om udviklingsmulighederne på flere bestemte matrikler.

De nye arealer, som er med på listen over mulige byudviklingsområder, er Tårnfalkevej, Gungevej/Høvedstensvej og kommunens materielgård, der alle er nævnt i budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Hvidovrelisten som industriområder, der over tid bør omdannes til boligområder. Arealer ved Stevnsbogård i Avedøre – ligeledes nævnt i budgetaftalen – er også udpeget som et område, der kan give plads til nye boliger.

Derudover er Hvidovrevej/Kløverprisvej, Hvidovrevej 80, Frelsens Hærs grund på Catherine Booths Vej 18, Cirkusgrunden ved Avedøre Station og forpladsen ved Frihedens Station med på listen over mulige områder for enten etagebyggeri med familie-, ungdoms- og ældreboliger, parcel- eller rækkehuse.

Den samlede liste over de 16 udpegede områder

Hvidovrevejens Butikstorv
Frihedens Stationsområde
Svend Aagesens Allé 10
Hvidovrevej/Kløverprisvej
Hvidovrevej 80
Stevnsbogård
Frelsens Hærs grund på Catherine Booths Vej 18
Rebæk Søpark Center
Immerkær 42
Græsplænen ved Rebæk Søpark
Åmarkens Stations P-arealer
Lastbilsparkeringspladsen ved Avedøre Havnevej/Rebæk Søpark
Erhvervsområdet ved Tårnfalkevej
Cirkusgrunden ved Avedøre Station
Erhvervsområdet ved Gungevej
Kommunens materielgård på Høvedstensvej 19