Ny udviklingsplan for Gadehavegård i Høje-Taastrup

Høje-Taastrup Kommune og boligselskabet DFB er blevet enige om en fælles udviklingsplan for Gadehavegård. Planen blev præsenteret på et beboermøde søndag den 12. maj.

Udviklingsplanen for Gadehavegård lever op til lovens krav om at nedbringe andelen af almene familieboliger i området til 40 procent inden 2030.

Det har været afgørende for både Høje-Taastrup Kommune og boligselskabet DFB at nå frem til en ambitiøs plan, som vil omdanne det nuværende boligområde til en bydel for alle samt til et by- og boligeksperimentarium og en vidensby med fokus på spændende boligtyper og nye arkitektoniske udtryk. Byomdannelsen skal ikke mindst skabe en bydel med plads til alle generationer, oplyser parterne i en pressemeddelelse.

De unge skal i Gadehavegård have adgang til videreuddannelse og studieboliger. Områdets ældre skal kunne blive i området. Blandt andet opføres 54 almene nye ældreboliger, og der arbejdes for, at flere boliger renoveres med sigte på at øge tilgængeligheden for dårligt gående.

Familier, par og singler skal tilbydes en langt større variation af boliger – private og almene, lejligheder i en eller flere etager og rækkehuse i forskellige størrelser og udtryk. De nye boliger og fælles rammer bindes sammen af moderniserede og nye byrum med fokus på bæredygtige løsninger, gode opholdsrum og trygge grønne rum.

– Vi er meget tilfredse med, at det nu også er lykkedes at lave en stor og visionær fælles udviklingsplan for Gadehavegård i samarbejde med DFB/Domea.dk. Gadehavegård vil med denne plan udvikle sig til et helt nyt kvarter med plads til alle: familierne, singler, de unge og de ældre. Og jeg er særligt glad for, at vi nu kan igangsætte arbejdet med at etablere et nyt campus til studerende, der bliver områdets omdrejningspunkt, siger borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Michael Ziegler (C).

Her er den ambitiøse udviklingsplan for Gadehavegård

De konkrete placeringer af nybyggerier, samt hvilke boliger der skal nedrives, er endnu ikke fastlagt. Parterne er enige om en plan, der blandt andet indebærer, at Høje-Taastrup Kommune etablerer en uddannelsescampus på 4.000 kvadratmeter inde i Gadehavegård, og DFB sørger for ommærkning af op til 105 boliger til studieboliger til de unge studerende. Herved skabes grundlaget for visionen om området som en vidensby. Campus vil få en attraktiv og synlig placering i Gadehavegård og dermed blive et nyt centrum i området.

Høje Taastrup Kommune og DFB opfører i fællesskab et helt nyt kvarterhus, der skal være et socialt og kulturelt knudepunkt og et fysisk mødested for beboere og brugere. Der opføres desuden 54 nye almene ældreboliger, og der bliver etableret nye veje, der skal lede trafik ind i bebyggelsen.

Planen for de nuværende 986 almene boliger i Gadehavegård er, at 260 boliger skal nedrives, yderligere 100 boliger sammenlægges til nye, større boliger, og op mod 105 boliger omdannes til ungdomsboliger. Endelig skal 75 boliger sælges. Alle boliger, der ikke nedrives, skal renoveres.

Fokus på beboerne

De omfattende forandringer i Gadehavegård vil ske i etaper frem mod 2030, og Domea.dk/DFB har sammen med Høje-Taastrup Kommune aftalt, at der skal gøres en særlig indsats for beboerne i Gadehavegård.

– Vi har stor forståelse for de bekymringer og frustrationer, som mange beboere giver udtryk for. Der skal tænkes i nye baner, og vi vil blandt andet sikre, at den boligsociale indsats sker i et endnu tættere og stærkere samarbejde med civilsamfundet. Selv om der endnu er lang tid til, at de første arbejder begynder i Gadehavegård, er der tale om et voldsomt indgreb i folks hverdag og fremtidsplaner, og for mange bliver der tale om, at de skal fraflytte deres nuværende bolig. Det skal vi tage alvorligt, og vi vil sikre alle beboere adgang til information, hjælp og rådgivning. Det er vigtigt for os at understrege, at vi tager hånd om alle beboere, og ingen kommer til at stå uden bolig, siger administrerende direktør i Domea.dk, Thomas Holluf Nielsen.

– Vi ser fremtidens Gadehavegård som en integreret del af en ny bydel – både socialt og fysisk. I forhold til de fysiske ændringer har det været vigtigt for os, at der – når det nu skulle være – skabes en ny, spændende og attraktiv bydel i Høje-Taastrup. Det er et banebrydende og hidtil uset greb, der præsenteres her. Fletningen mellem de almene og de private boliger vil give boligtyper og ejerformer, der med en boligeksperimenterende tilgang sikrer plads til alle aldre og familieformer: unge, ældre, singler og familier i mange afskygninger, bundet sammen af grønne, bæredygtige og trygge byrum, en ny kvarterpark og et nyt kvarterhus, siger Thomas Holluf Nielsen.

Gadehavegård blev taget i brug i 1977 og i 1982 og består af 986 boliger med mellem et og fire værelser. Boligerne er primært udstyret med store altaner eller forhaver, der vender ud mod grønne områder eller hyggelige gårdarealer.

Bebyggelsen er meget centralt placeret ved S-toget. Busforbindelserne til Taastrup og Høje-Taastrup midtpunkt med City 2 er gode og lige ved siden af bebyggelsen ligger børneinstitutioner. Gadehaveskolen ligger lige neden for bebyggelsen, og er man til sport, er der ikke langt til idrætsanlæg og andre aktiviteter.