Taastrupgaard er et af de boligområder, der er omfattet af kravet om at levere en udviklingsplan, som nedbringer antallet af almene familieboliger til 40 procent, senest den 1. juni 2019. Forhandlinger mellem Høje-Taastrup Kommune og Boligselskabet AKB, Taastrup v. KAB har nu ført til et fælles resultat, som møder de fastlagte krav. De i alt 917 almene familieboliger i Taastrupgaard reduceres til 574 boliger, mens nybyggeri af private boliger og erhverv vil tilføre området i alt 518 boligenheder. Efter planen vil antallet af almene familieboliger dermed udgøre 40 procent i 2030.

Parterne er nået frem til en løsning, som ikke alene reducerer antallet af almene familieboliger, men også tænker forandringerne af Taastrupgaard mere ambitiøst i forhold til at ændre på størrelsen og det lidt monotone udtryk af boligområdet.

– Jeg er rigtig glad for, at vi har fået skabt en fælles udviklingsplan sammen med boligorganisationen. En plan, som vil løfte Taastrupgaard. Vi vil udvikle området med private boliger, og fra kommunens side vil vi investere i et nyt børne- og kulturhus med daginstitutioner, skole og kommunens musik-, drama- og billedskole. Vi vil desuden etablere seniorboliger og opføre nye ældreboliger. Det er en plan, som helt sikkert vil være med til at løfte den fælles vision om at udvikle Taastrupgaard til at være et attraktivt boligområde, som hænger bedre sammen med den omkringliggende by, siger Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Midt i Taastrupgaard er et af planens hovedelementer at etablere et nyt kulturelt oplevelseskvarter – et Børne- og Kulturhus med skole, daginstitutioner samt kommunens musik-, drama- og billedskole. Det kulturelle centrum medvirker til at dele bebyggelsen op i mindre, mere overskuelige enheder.

Generelt arbejdes i planen med at etablere mindre kvarterer og byrum. Det sker gennem renovering af facaderne for at skabe tydelige særkendetegn og bryde blokkenes ensformighed. Det sker også ved at ombygge boligblokke og byrum med nye attraktive boligtyper som rækkehuse, haveboliger og tagboliger med tagterrasse.

Og så skal der skabes bedre forbindelse mellem Taastrupgaard og det resterende Taastrup blandt andet via et nyt bylivsstrøg fra bebyggelsen til Taastrup Hovedgade.

Nedrivning og ommærkning

Antallet af almene familieboliger i bebyggelsen bringes ned ved at rive i alt 266 boliger ned. Det er 78 boliger mere, end i den oprindelige helhedsplan, som omfattede 188 boliger. Derudover ommærkes 20 boliger til ungdomsboliger, 40 til seniorboliger og endelig nedlægges 17 boliger i forbindelse med sammenlægning af mindre boliger.

Der bygges nye private boliger i Selsmosekvarteret, der ligger som nabo til Taastrupgaard.

Derudover opføres et Børne- og Kulturhus og et nyt kvarterhus til beboerne. Med nybyggeri af 40 almene ældreboliger og erhverv bliver fortætningen svarende til 518 boligenheder.

Udviklingsplanen for Taastrupgaard blev præsenteret for beboerne i bebyggelsen på et møde den 30. april 2019. Planen behandles endeligt på et ekstraordinært møde i Boligselskabet AKB, Taastrups repræsentantskab den 7. maj 2019 og af Byrådet i Høje-Taastrup Kommune den 28. maj 2019. Godkendes planen i ministeriet vil den blive omsat til en eller flere helhedsplaner for Taastrupgaard.