De kommende år vil der ske en mindre revolution i Høje Taastrup, hvor et stort areal midt i byen omdannes til en ny attraktiv bydel, der binder byen sammen og befolker området mellem Høje Taastrup Station og City 2 med en park, rækkehuse, byhuse, kontorer, butikker og cafeer.

Som en del af denne proces har arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C netop solgt et større byggefelt på 8.420 kvadratmeter til Svanen Gruppen, der i samarbejde med EcoVillage vil opføre et bæredygtigt bofællesskab med fokus på økologi, genanvendelse og dele-principper.

Bofælleskabet vil være centreret om et cirka 1.500 kvadratmeter stort fælleshus og 140-150 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 50-60 kvadratmeter. Der vil indgå særlige etplansboliger til ældre beboere samt særlige delelejligheder til studerende. Boligerne skal tegnes af Werk Arkitekter.

– Målet med projektet er at lave små ejerboliger ud fra en såkaldt microliving tankegang med masser af fællesfaciliteter, fællesspisning, delebiler med videre. Boligerne vil være på forholdsvis få kvadratmeter – men til gengæld vil de have højt til loftet, både fysisk og i overført betydning, siger Rikke Amalie Søndler, partner i EcoVillage.

Boligkomplekset vil blive opført ud fra konkrete bæredygtige principper og blive DGNB-certificeret. Der skal desuden indgå et fællesvaskeri med regnvandsgenanvendelse, og så mange materialer som muligt vil være svanemærkede.

Derudover vil en stor del af projektets bæredygtighedsprincipper være “indholdsbestemt” og op til de kommende beboere at definere nærmere. Det kan for eksempel være økologisk fællesspisning, bytte- og delecentral, have- og tagdyrkning, eldrevne delebiler med mere.

– I lighed med vores andre projekter vil vi lægge stor vægt på at skabe en bofællesskabsramme, som kan rumme alle aldre og livssituationer. Det er landsbytanken, der rykker til storbyen – og mange af vores nuværende bofæller efterspørger netop den bynære placering med god infrastruktur, siger Rikke Amalie Søndler.

Også hos Høje Taastrup C glæder man sig over, det nye bæredygtige boligprojekt. Bofællesskabet er helt i tråd med visionen om at skabe en attraktiv bydel med stor diversitet.

– Det bæredygtige bofællesskab er et super spændende projekt, som betyder, at der nu kommer endnu mere liv i den attraktive, nye bydel. Høje Taastrup C er allerede i en rivende udvikling og skal være et sted, hvor mangfoldigheden lever i form af de mennesker, der besøger, bor og arbejder i bydelen. Visionen om en attraktiv bydel, hvor vi tør satse på at skabe nye fællesskaber og fælles oplevelser i en ny ramme, er ved at blive en realitet, siger direktør Lars Bloch fra Høje Taastrup C.

Bygherre bag bofællesskabet er Svanen Gruppen. Her ser direktør Michael Brixhuus frem til det nye projekt.

– Vi er meget glade for endnu engang at samarbejde med EcoVillage omkring dette spændende bofællesskab i Høje Taastrup. Konceptet, som EcoVillage har udviklet og faciliterer, er i helt tråd med vores ønsker om at opføre bæredygtige bygninger i en god kvalitet, målrettet tidens behov, siger han.

Også i Danske Shoppingcentre, som ejer City 2 og er medejer af arealudviklingsselskabet, er der glæde over udviklingen.

– Dette projekt bekræfter den store interesse for området, hvilket understøtter vores planer om at styrke City 2 til et stærkt center, der kan dække områdets stigende behov for indkøbs- og servicefaciliteter, siger selskabets direktør Jesper Faurholdt

Forventet byggestart for projektet er januar 2021, og bofællesskabet forventes at stå færdigt sommeren 2022.

Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C er etableret med henblik på at stå for salg af byggeretter og byggemodning af området mellem City 2 og Høje Taastrup Station, som skal udvikles til en ny sammenhængende, mangfoldig og levende bydel.