Sweco og Årstiderne Arkitekter vinder udbud om ny bydel i Favrholm. Udbuddet er et af de hidtil største projekter, som Sweco Danmark og Årstiderne Arkitekter har vundet sammen siden Swecos opkøb af Årstiderne Arkitekter i 2018. Favrholm Nord, som Sweco og Årstiderne Arkitekter har vundet sammen, udgør et areal på 72 hektar.

Vinderteamet, som netop er offentliggjort af Hillerød Kommune, skal nu konkretisere masterplanen for området med et samlet ingeniør- og arkitekturprojekt, som skal realiseres frem mod 2022.

– Vi er utrolig stolte af, at vi har vundet det her udbud som et integreret designteam, hvor vi for alvor viser, hvilke kompetencer det samlede Sweco rummer indenfor blandt andet klima, miljø, byggemodning, infrastruktur og ikke mindst landskabsarkitektur, som i dette tilfælde binder hele projektet sammen, og er tænkt ind i hver enkelt teknisk løsning, fortæller Jimmy Bloch Sørensen, afdelingschef for Roads i Sweco Danmark.

I afgørelsen fra Hillerød Kommune, fremhæves det, at vinderprojektet blandt andet er udvalgt på grund af sammenhængen mellem de tekniske løsninger og landskabsarkitekturen.

– Det er et utrolig spændende projekt, som vi er glade for at blive en del af – en helt ny bydel, hvor landskabsarkitekturen i så høj grad kommer til at binde området sammen i form af blandt andet nye pladser og byrum, beplantning samt kunstprojektet Earthwork, der udvikles sammen med den internationale kunstner Maya Lin. En anden spændende del af projektet er det strategiske partnerskab om projektet Livskraft, som er et visionært udviklingsprojekt, der udforsker nye former for aktiviteter, fysiske faciliteter og fællesskaber, der fremmer det hele og sunde liv, fortæller Christian Sørensen, der er kreativ leder for Landskab hos Årstiderne Arkitekter, der er en del af Sweco.

Klimasikring integreres i udviklingen

Livskraft er et partnerskab mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune, der blander kunst, kultur, byudvikling, hospitalsvæsen og forskning. Derudover rummer opgaven et stort klimaprojekt, som varetages af Swecos eksperter indenfor blandt andet klimasikring, vand og miljø.

– Projektet rummer flere udfordrende opgaver indenfor blandt andet klimasikring, håndtering af regnvand og den høje grundvandsstand, som er kendetegnende for området ved Favrholm Smørkildefinger. Her skal vi arbejde med klimasikring af blandt andet veje og af de forskellige boligområder, som også kan blive berørt ved for eksempel kraftige regnskyl. I vores tværfaglige samarbejde har vi identificeret nogle løsninger, som både teknisk, funktionelt og æstetisk vil gavne hele den nye bydel, fortæller Klaus Rosendal, der er afdelingschef for Water & Environment i Sweco Danmark.

Det tværfaglige vinderteam består af specialister indenfor blandt andet infrastruktur, miljø, klimasikring og landskabsarkitektur, som nu sammen skal konkretisere masterplanen for området. Masterplanen er udarbejdet af BOGL Arkitekter.

Helhedsplanen for Hillerøds nye bydel fastlægger de overordnede fysiske rammer for udviklingen af de 300 ha jord, som byen vil blive udvidet med de kommende mange år.

Bydelen vil blive hjemsted for 3.000 – 4.000 indbyggere og potentielt dobbelt så mange arbejdspladser. Alene på det nye Hospital Nordsjælland vil 4.000 ansatte få deres daglige gang.

Forskellige boligtyper i bæredygtig bydel

Den nye bydel skal både rumme parcelhuse, rækkehuse og etagebyggerier med lejligheder. Etageantallet er højest tættest ved stationen, hvor der kan bygges i op til seks etager. I takt med at man bevæger sig bort fra stationen, falder etageantallet, så der i Hestehavefingeren kan bygges op til fire etager, mens der i den resterende bydel kan bygges i et-tre etager.

Det er ambitionen, at den nye bydel skal være CO2-neutral. Dette skal blandt andet sikres igennem lokal CO2-neutral energiproduktion og klima, energi og miljøparken Solrødgård, der forhåbentlig også vil kunne medvirke til at gøre hele Hillerød kommune CO2-neutral, på sigt.

Bydelens nye kombinerede S-togs og lokalbanestation planlægges at åbne senest i 2020 samtidig med åbningen af det nye hospital. Stationen vil give nem adgang fra alle Lokalbanens linjer i Nordsjælland og S-togslinjerne i Storkøbenhavn.