Frederiksberg Kommune dropper salg af kommunale boligejendomme

Frederiksberg Kommunes 15 boligejendomme bliver alligevel ikke solgt til private ejendomsaktører. Det blev samtlige partier i Frederiksberg Kommunalbestyrelse enige om på et møde den 13. maj 2019.

Et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede tilbage i 2016, at det skulle undersøges hvordan kommunens beboelsesejendomme kunne sælges, men idéen har givet bekymringer hos mange lejere. Siden beslutningen er boligpriserne steget voldsomt, og det er blevet endnu mere vanskeligt for mange at finde en bolig på Frederiksberg, der er til at betale.

Partierne ønsker at bevare den sociale balance på Frederiksberg og har lyttet til beboernes bekymringer. Derfor har partierne aftalt at droppe salget.

– Der har i dag (den 13. maj, red.) været politiske drøftelser om fremtiden for kommunens beboelsesejendomme. Alle partier i kommunalbestyrelsen er nu enige om at stoppe salget af beboelsesejendommene, oplyste borgmester på Frederiksberg, Simon Aggesen (C), på mødet.

I stedet skal der laves en langsigtet strategi for udviklingen og driften i samarbejde med en ekstern ejendomsadministrator af kommunens ejendomme, så de bliver en tryg, velfungerende og veldrevet ramme for beboernes hverdag.

– Der udarbejdes en ny strategi for et styrket kommunalt ejerskab af beboelsesejendommene – blandt andet baseret på en samlet vedligeholdelsesplan og mulighederne for at finansiere dele af denne over beboerens husleje under hensyntagen til beboernes sociale profil. Strategien skal udarbejdes i dialog med beboerne, sagde Simon Aggesen på kommunalbestyrelsesmødet.

Partierne er også enige om, at området omkring den vestlige del af Finsensvej skal løftes, og at det skal ske i tæt dialog med borgere og almene boligorganisationer i området.