KAB’s datterselskab Vibevænget i Københavns Nordvestkvarter tabte i sidste uge en sag til KAB i Østre Landsret. Sagen startede i 2017, hvor Vibevænget stævnede KAB med henblik på at kunne opskrive deres grundfondsbeviser og give KAB mindre indflydelse i deres bestyrelse. Dommen er principiel og får betydning for at bevare de billige boliger i København og Gentofte. Det skriver KAB i en pressemeddelelse.

Vibevænget er et af de såkaldte parlamentariske boligselskaber, hvor der gælder en række særlige betingelser. Blandt andet skal beboere udover et almindeligt indskud købe et såkaldt grundfondsbevis ved overtagelse af et lejemål.

Værdien af grundfondsbeviserne er i Vibevænget uændrede siden opførslen af boligerne i 1927 – det koster eksempelvis 832 kroner for en toværelses bolig. Vibevænget ønskede at opskrive værdien af grundfondsbeviserne til dagens markedsværdi – for en toværelses er det omkring 620.000 kroner. Eller hvad der svarer til en værdistigning på en faktor 745 til den beboer, der tilfældigvis bor der lige nu. Det er i strid med hele grundlaget for de parlamentariske selskaber.

Spekulationsfrie boliger

De parlamentariske boliger blev til på initiativ af jurist F.C. Boldsen, der blev KAB’s første direktør i 1920. Boldsen var en visionær mand, der kunne se et behov for billige boliger til arbejderklassen, og fik idéen til boligformen, ingen skulle tjene på. Det er fortsat det fundamentale grundlag for boligerne.

– Vibevænget – og de andre parlamentariske boliger – blev opført med det formål at skaffe gode, billige og sunde boliger til den brede befolkning og tjene samfundsmæssige interesser på boligområdet, forklarer Jens Elmelund, administrerende direktør i KAB.

– Det er boliger, som alle kan betale, hvilket er grundstenen i deres virke. Og billige boliger er der ikke for mange af i København, fortsætter han.

1.000 billige boliger i København og Gentofte

I vedtægterne for Vibevænget står blandt andet anført, at KAB skal godkende vedtægtsændringer, men alligevel har Vibevænget foretaget ændringer med henblik på berigelse for den enkelte beboer. Derfor er Jens Elmelund tilfreds med dommen.

– Dommen fastslår, at enkelte beboere ikke skal beriges på grund af boligmarkedets himmelflugt. Var den gået mod os, ville den være i strid med hele grundlaget for etableringen af boligselskabet, konstaterer Jens Elmelund.

I Vibevænget er der 169 boliger. Men i de 10 parlamentariske selskaber er der i alt 1.023 boliger. Boliger, der fremover stadig er til at betale for borgere med lave indkomster.