Masser af nye seniorboliger i Albertslund på tegnebrættet

Hele fire projekter med nye seniorboliger i Albertslund er på tegnebrættet. Det gælder blandt andet to seniorbofællesskaber i Roholmparken.

Der har vist sig en stor efterspørgsel på nye seniorboliger i Albertslund fra seniorer, der gerne ville skifte deres store familiebolig ud med en mindre vedligeholdelsesfri bolig, der også imødekommer de behov, der kan opstå, når man bliver gammel og får brug for hjælpemidler.

Boligmarkedet i Albertslund Kommune rummer i dag ikke denne type boliger. Det betyder, at borgere med ønske om at flytte i senioregnede bolig enten må flytte ud af kommunen, blive boende i deres nuværende bolig eller finde en mindre egnet bolig.

Samtidig har børnetallet i Albertslund Kommune over en længere årrække været faldende. Albertslund Kommunes ønsker derfor at understøtte en rokade på boligmarkedet fra familieboliger, som parcelhuse og rækkehuse, til senioregnede boliger, så nye børnefamilier kan flytte ind i familieboligerne.

Et stort skridt blev taget med masser af nye seniorboliger i Albertslund på det seneste byrådsmøde den 12. marts. Her blev lokalplaner for to projekter med seniorboliger endeligt vedtaget, og et lokalplanforslag for et seniorbofællesskab blev sendt i offentlig høring. Heri fastsættes endda rammer for endnu et seniorbofællesskab.

Selskabet Propeco står bag et nyt seniorbofællesskab i Roholmparken i Albertslund.
Selskabet Propeco står bag et nyt seniorbofællesskab i Roholmparken i Albertslund.

Lokalplanen er således opdelt i tre delområder, hvor det ene område udlægges til en park, mens der selskabet Propeco på et andet delområde får mulighed for at opføre et 4.500 kvadratmeter stort bofællesskab, hvoraf 150 – 250 kvadratmeter skal opføres som fælleshus placeret centralt i bebyggelsen. Det svarer til, at der kan bygges omkring 50 seniorboliger i projektet.

– Det er et spændende projekt, som peger i en rigtig retning, sagde formand for Miljø- og Byudvalget, Leif Pedersen (SF), og påpegede med henvisning til et bofællesskab i Vallensbæk, at der er enorm efterspørgsel fra senior på netop denne boligform.

Bofællesskabet kan opføres i op til to etager og målrettes senior, der gerne vil dyrke fællesskabet og det grønne. Derfor udlægges en del af området over mod Snebærstien til såkaldt “urban farming” og dyrkningshaver.

I det tredje delområde kan der bygges endnu et seniorbofællesskab. Her er der dog blot tale om en rammelokalplan, hvilket vil sige, at den behandler de overordnede hovedtræk, men hvor nærmere bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering fastlægges senere i en lokalplan. AKB, Albertslund v/KAB, Realdania og Albertslund Kommune har indgået en partnerskabsaftale om udvikling af det seniorbofællesskab, der skal bygges på Trippendalsvej. Kommunalbestyrelsen godkendte aftalen den 10. oktober 2017, og en byggeretsgivende lokalplan vil senere blive udarbejdet på baggrund af et konkret projekt.

Flere nye seniorboliger i Albertslund Vest

På mødet i kommunalbestyrelsen blev en lokalplan for 44 nye seniorboliger i Albertslund Vest desuden endeligt vedtaget.

Volumenskitse af de nye seniorboliger i Albertslund Vest. De opføres på Randager 1.
Volumenskitse af de nye seniorboliger i Albertslund Vest. De opføres på Randager 1.

De skal opføres på en 9.700 kvadratmeter stor grund på Ranager 1, hvor der frem til 2008 lå en biblioteksfilial og en teaterlade i de tilbageværende bygninger fra Stensmosegaard, der var en af de gamle landbrugsejendomme i Albertslund. Boligerne opføres efter et koncept, som Albertslund Kommune har samarbejdet med Propeco om at udvikle.

Konceptet er udviklet efter parametrene om en bolig af høj kvalitet, gode muligheder for at skabe godt naboskab, optimeret indretning af boligen, der samtidig tager højde for tilgængelighed inde som ude, og ikke mindst til boligudgifter som er for alle. Det er visionen, at boligkonceptet skal kunne anvendes således, at bebyggelsens placering og facadeudtryk kan tilpasses forskellige bymiljøer.

Illustrationsplan for de nye seniorboliger på Randager 1 udarbejdet af Zeso Architects.
Illustrationsplan for de nye seniorboliger på Randager 1 udarbejdet af Zeso Architects.

Zeso Architects har tegnet projektet og sikret, at alle boliger får private uderum i form af små haver eller altaner på første sal. I bebyggelsen vender de private haver eller altaner alle mod syd eller vest, for at give mulighed for at beboerne kan nyde eftermiddagssolen.

Bebyggelsen placeres overvejende ud mod de omgivende veje som en længebebyggelse, der organiseres i én etage mod vest, hvor fire parcelhuse er nærmeste naboer, og i to etager mod nord og øst.

Det frigør plads til grønne fællesarealer centralt i bebyggelsen og mod den offentlige sti, som ligger syd for området. Herved inviterer bebyggelsens grønne fællesarealer folk ind fra stien, og lader solen komme ind over fællesområdet det meste af dagen.

Nye seniorboliger i Herstedvester Landsby

Endeligt vedtog kommunalbestyrelsen endeligt lokalplanen for et projekt med 38 seniorboliger i Herstedvester Landsby.

Zeso Architects har tegnet projektet med 38 nye seniorboliger på Hjørnegrunden i Herstedvester Landsby.
Zeso Architects har tegnet projektet med 38 nye seniorboliger på Hjørnegrunden i Herstedvester Landsby.

De skal opføres på Herstedvesterstræde 4-6 på et 9.100 kvadratmeter stort areal, der kaldes bliver kaldt Hjørnegrunden efter Hjørnegården, der frem til 2004 blev anvendt som kommunal rideskole. Bygningerne blev revet ned ved udgangen af 2012.

Bebyggelsen er indrettet med henblik på at understøtte fællesskab og tryghed, og bebyggelsen skal desuden videreføre karakteren fra Herstedvester Landsby, hvor bygningerne ligger forholdsvis tæt ud til et smalt stræde. Den nye bebyggelse indpasses i landsbymiljøet ved få samme facadehøjde og taghældning som de øvrige bygninger i Herstedvester Landsby.

Alle boliger i projektet får egne private uderum i form af små haver eller altaner på første sal. Bygningsforskydninger danner små lækroge, hvor det også vil være rart at sidde på forsiden af boligen ved sin hoveddør, der giver mulighed for at hilse på naboer. Boligbebyggelsen er organiseret, så der til hver bolig er tilknyttet et eller flere opholdsarealer, hvor der er morgen- og eftermiddagssol.

Projektet er også tegnet af Zeso Architects. Det omfatter samlet 3.100 kvadratmeter, og der må bygges i op til to etager.