Udviklingsplanen (PDF) har fokus på de fysiske forandringer i Vollsmose, og den beskriver en stor del af tiltagene i sporet Fysiske rammer i Den sidste Vollsmoseplan.

– Det er en radikal omlægning. Det er faktisk den største omlægning af et boligområde i nyere dansk tid, sagde borgmester Peter Rahbæk Juel (S) på byrådsmødet.

Et af hovedgrebene i udviklingsplanen er nedrivning af 1.000 almene boliger. Nedrivningerne skal muliggøre, at området får en ny struktur med en variation af bolig- og bygningstyper, men det betyder samtidig, at 3.000 beboere skal genhuses.

– Der har vi indgået en stærk genhusningsaftale med FAB og Civica, hvor vi blandt andet garanterer, at der kan bygges nye almene boliger i samme omfang, som der vil blive revet almene boliger ned i Vollsmose, sagde Peter Rahbæk Juel.

Udviklingsplanen blev vedtaget med et stort flertal, men både Enhedslisten og Alternativet havde allerede inden byrådsmødet meldt ud, at man ikke kunne støtte op om den.

– Lige til det sidste har vi forsøgt at få skabt en rimelig løsning for beboerne i Vollsmose. Men vi må konstatere, at vi ikke kan lægge navn til aftalen, som den foreligger, siger Abdirashid Abukar Abdi, byrådsmedlem for Alternativet i Odense Kommune.

Dialog med private investorer

Foruden de mange nedrivninger skal de de øvrige almene boliger renoveres, og der skal opføres nyt erhvervsbyggeri til private eller offentlige formål. Desuden skal der bygges 1.600 nye private boliger. Odense Kommune indledte en dialog med private investorer i efteråret 2018. Flere private investorer har vist interesse for at samarbejde om udviklingen af Vollsmose, oplyser kommunen.

Investorerne vil få indflydelse på udviklingen af Vollsmose. Det er vigtigt, da investorerne kan have særlige ønsker eller behov. Udviklingsplanen vil derfor blive kvalificeret og konkretiseret i samarbejde med investorerne. Som del af den videre proces vil der blive udarbejdet en rammelokalplan, fysiske helhedsplaner og byggeretsgivende lokalplaner.

Med de strategiske nedrivninger er der fokus på at skabe attraktive arealer til private investorer. Nye byggegrunde er dels placeret ved vigtig infrastruktur, og dels placeret, så de vender ud mod de grønne arealer. Storparcellerne får en størrelse, der er attraktiv for investorer, og som muliggør en etapevis udvikling.

Den foreløbige dialog med investorerne peger på, at det er afgørende med markante åbningstræk for at gøre området attraktivt at investere i. Det kan eksempelvis være flere kommunale arbejdspladser principbeslutning og igangsætning af VVM undersøgelse for letbanens etape 2, daginstitutioner, skoler.