Byrådet i Odense vedtog den 12. december 2018 en lokalplan, der baner vejen for 240 nye ungdomsboliger i projektet City Campus-Nørrebro på de tidligere industrigrunde ved siden af Storms pakhus, der er et streetfoodmarked, som åbnede i området i september 2017. Det skriver Fyens.dk.

– Nørrebro var byens værtshusgade, og det var et sort kapitel, da kvarteret stort set blev revet ned. Men nu kan vi få et nyt Nørrebro, sagde Socialdemokratiets Anders W. Berthelsen ifølge avisen på byrådsmødet.

På den tidligere Stark-grund ved Toldbodgade er PFA allerede i gang med byggeriet af et kollegie med plads til 300 studerende, som måske også får adresse på det nye Nørrebro.

– Og vi har jo Storms Pakhus, der kan være med til at sætte en moderne og hyggelig stemning i området, der er i en rivende udvikling, og som binder byen og havnen sammen, sagde by- og kulturrådmand Jane Jegind på byrådsmødet.

Området har første prioritet i kommunens rækkefølgeplan for boligudbygning, og med beslutningen om at godkende planen for City Campus-Nørrebro ændres antallet af boliger i byomdannelsesområdet fra 200 til 450.

City Campus-Nørrebro omfatter 14.030 kvadratmeter i op til fem etager. Bebyggelsen på de tidligere erhvervsgrunde mellem Ejlskovsgade og Seebladsgade opføres som punkthuse sammensat af enheder i varierende højde mellem mindst to og højst fem etager.

De enkelte punkthuse vil dermed synes sammensat af mindre bygninger i forskellige højder, der bevæger sig ud og ind og danner hjørner, hvor de enkelte lejligheder ligger. Alle lejligheder får således hjørnevinduer, så de får daglysindtag fra to sider.

Bebyggelsen bliver opført i tegl som det dominerende materiale med mulighed for enkelte facadeelementer i for eksempel stål eller træ. Facaderne kan brydes af altaner og franske altaner. Bebyggelsen skal have flade tage og tagbeklædningen må ikke være reflekterende. På de enkelte bebyggelser skal dele af tagene udformes som tagterrasser.