På en 3.500 kvadratmeter stor grund på hjørnet af Ivar Vinds Vej og Demantsvej i Hjallelse, hvor Fyns Privat Skole tidligere lå, skal der opføres 25 nye boliger.

Politikerne i Odense har endeligt vedtaget en lokalplan (PDF), der skal gøre det muligt at rive en tidligere skolebygning ned, så der i stedet kan opføres 20 nye lejligheder på Demantsvej samt fem nye rækkehuse.

Det er den lokale udvikler Sandal Ejendomme, der ejer grunde, hvor Fyns Privat Skole lå indtil 2016. Siden skolen flyttede ud af bygningerne har ejendommen stået tom. Men de nye lejligheder på Demantsvej falder på et tørt sted, lod det fra by- og kulturrådmand, Jane Jegind, forstå, da lokalplanen blev vedtaget i byrådet onsdag den 6. februar.

– Der er ikke nogen tvivl om, at Dalum er et meget eftertragtet område at bo i i Odense. Rigtigt mange vil gerne bo i vores forstæder og ikke mindst i Dalum. Derfor lytter vi med interesse, når en privat bygherre ønsker at opføre nye boliger, sagde hun.

Oversigtskortet viser området, hvor de nye lejligheder på Demantsvej skal opføres.
Oversigtskortet viser området, hvor de nye lejligheder på Demantsvej skal opføres.

– Samtidig skal byggeplanerne så vidt muligt respektere de nuværende naboer i området, slog hun videre fast.

Området er ifølge lokalplanen præget af blandede boligtyper, hvor de mest karakteristiske bygninger er de oprindeligt opførte arbejderboliger på Demantsvej 2-6 og 9-13.

Derudover er det et kvarter med overvejende villaer, parcelhuse, rækkehuse og enkelte etageboliger. Der ligger flere bevaringsværdige bygninger fra slutningen af 1800-tallet og 1920´erne. Flere af dem er opført i forbindelse med Dalum Fabriksby.

De nye boliger på skolegrunden opføres i maksimalt to og en halv etager, og lokalplanen sikrer, at bygningerne danner bygade ud mod Demantsvej og Iver Vinds Vej og trapper ned i højden ind mod eksisterende boliger umiddelbart nord for planområdet.

Ud mod Demantsvej og Iver Vinds Vej kan opføres to nye bygninger i to og en halv etager med otte og tolv lejligheder, og ind mod Zacharisvej kan der opføres fem rækkehuse halvanden etage. Bebyggelsen skal opføres i røde mursten, saddeltag og kviste med reference til de bevaringsværdige bygninger.

Et centralt element i den fremtidige boligbebyggelse er det grønne udtryk. Derfor skal platantræerne langs Demantsvej og Iver Vinds Vej fortsat opretholdes som identitetsskabende elementer. Det samme skal den symmetriske hæk, som på hjørnet af Iver Vinds Vej og Demantsvej samt brombærhegnet ind mod Zachariasvej, som også kan bevares.