Politikerne i byrådet i Odense har godkendt et revideret lokalplanforslag, der skal bane vejen for 21 nye boliger ved Dyrupgård i udkanten af byen.

Området ligger i Dyrup ned mod Odense Å, i udkanten af et boligområde med parcelhuse og større villaer. Der planlægges kun for ny bebyggelse i forlængelse af det eksisterende boligområde og ikke på det areal, der er tættest på åen. I lokalplanen lægges der op til, at de nye boliger ved Dyrupgård skal opføres som rækkehuse og parcelhuse.

En revideret lokalplan baner vejen for nye boliger ved Dyrupgård i Odense.
En revideret lokalplan baner vejen for nye boliger ved Dyrupgård i Odense.

Bebyggelsen i området består i dag blandt andet af et fritstående grundmuret stuehus fra 1875 med skifertag, en længe fra 1877, skalmuret over en bindingsværkskonstruktion samt en nyere bygning fra 1940’erne.

– Bygningerne står tomme, og ejeren vil gerne sælge ejendommene til udvikling af nye boliger. Den nuværende lokalplan bevarer stuehuset og giver mulighed for at udstykke resten af området til parcelhuse. I det nye forslag til lokalplan genskabes det firlængede gårdstema med tre nye længer. Stuehuset, gårdspladsen og parkhaven bevares, sagde by- og kulturrådmand, Jane Jegind, da politikerne endeligt vedtog den reviderede lokalplan den 6, marts 2019.

Hovedbygningen på Dyrupgårds Allé 125 er bevaringsværdig, men bygningens har markante sætningsskader i murværk samt fundament. Derfor giver lokalplanen mulighed for, at huset kan nedrives og genopføres som en eksakt kopi.

Den nye bebyggelse i området skal følge byggestilen fra stuehuset og placeres, så der igen skabes en firlænget bebyggelse med et fælles gårdrum. Yderligere kan der bygges tre
fritliggende ekstra ’”længer” ved siden af den firlængede bebyggelse. De vil indeholde boliger, der kommer til at fungere som parcelhuse med egen udstykning.

Den eksisterende hovedbygning på Dyrupgårds Allé 125 er i en højde, der svarer til halvanden etage. Alle nye bygninger må maksimalt opføres i denne højde.

Landejendommen omfatter en grund på næsten 240.000 kvadratmeter og har tidligere været sat til salg med en udbudspris på 15 millioner kroner.