Der er cirka 40 seniorboliger på vej til Odenses nye bydel, Gartnerbyen, i Bolbro. By- og Kulturforvaltningen har vurderet fire indkomne forslag, og valget er faldet på projektet fra Odense Boligselskab, som modtager 5.187.000 kroner i kommunal grundkapital.

Det er Odense Byråd, som afsatte midlerne i budget 2019, og efterfølgende har forvaltningen taget sin beslutning på baggrund af kriterier vedtaget af By- og Kulturudvalget.

Projektet indeholder cirka 40 nye seniorboliger med en gennemsnitsstørrelse på 75 kvadratmeter samt et fælleshus for beboerne. Der bliver tale om boliger tæt på indkøb, letbane og kulturelle oplevelser i bymidten.

– Det er vigtigt, at vi kan tilbyde gode seniorboliger i Odense, og jeg er sikker på, at Odense Boligselskabs projekt vil være med til at løfte Gartnerbyen yderligere. Vi ved, at der er stor interesse for boliger af en vis størrelse både i bydelene og i centrum. Derfor er jeg også glad for, at forvaltningen modtog fire gode forslag, hvilket beviser, at boligselskaberne deler interessen for seniorboliger i byen, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Seniorboligerne bliver bygget af Skjøde for Odense Boligselskab. Det er endnu uvist, hvornår seniorboligerne står klar til indflytning.

Ud over Gartnerbyen er der også seniorboliger på vej i Bellinge og ved Dalum Papir. Også PFA bygger seniorboliger i Gartnerbyen.

Udbygningen af Gartnerbyen sker i to etaper. Den første modning blev påbegyndt i 2017 efter godkendt lokalplan. I første etape bygges cirka 75.000 kvadratmeter.

Anden etape skydes i gang i andet kvartal 2019, efter at Gasa helt har afviklet deres aktiviteter i området. Denne etape vil omfatte blandt andet etablering af boliggade mod nord, kvartersstrøg, pladsdannelser samt et eventuelt et sundhedshus.

Når området er fuldt udbygget, vil der være plads til cirka 140.000 etagekvadratmeter. Området vil indeholde en bred vifte funktioner og bygningstyper.