Alternativet i Odense trækker sig fra Vollsmose-aftale

Alternativet i Odense Kommune trækker sig fra forliget om Vollsmose, der blandt andet vil betyde, at 1.000 boliger skal rives ned, så op imod 3.000 beboere tvangsflyttes fra området.

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) og Odense Kommune. Hovedgrebene i udviklingsplanen er nedrivning af cirka 1.000 almene boliger, renovering af de øvrige almene boliger, opførelse af 1.600 nye private boliger samt opførelse af nyt erhvervsbyggeri til private eller offentlige formål. Tidligere har Enhedslisten meldt ud, at man trækker sig fra planen, og samme melding kommer nu fra Alternative.

– Vi har været med hele vejen i forhandlingerne, og kæmpet for at sikre beboerne en ordentlig behandling. Ikke mindst en rimelig genhusning af de berørte beboere. Desværre har vi kun opnået en relativt ubetydelig indflydelse på aftalen, siger Abdirashid Abukar Abdi, der er byrådsmedlem for Alternativet i Odense Kommune.

Alternativet kan ikke acceptere den fortolkning af forliget, der nu foreligger fra det politiske flertal i byrådet, om at beboerne kun er sikret en passende bolig – ikke en tilsvarende. Ligeså kan vi ikke acceptere de andre forringelser, der vil ramme beboerne.

– Det har været en svær beslutning, men beboerne er blevet fuldstændig overhørt i hele processen. Mange beboere opdagede for eksempel først, at deres bolig skulle rives ned, da det stod i avisen. Det er i voldsom modstrid med Alternativets værdier, siger Abdirashid Abukar Abdi, der fastholder, at ideen om, at modernisere området er rigtig.

Nedrivningerne skal muliggøre, at området får en ny struktur med en variation af bolig- og bygningstyper. De boliger, der ikke bliver revet ned, vil blive renoveret. Hele området får derfor et markant andet udtryk. Der bliver åbnet op til de grønne arealer, så de bliver let tilgængelige.

– Jeg mener fortsat, at det er godt at styrke bydelen, og åbne Vollsmose op mod det øvrige samfund, selv hvis vi skal fjerne blokke for at skabe rum til et bedre mix af boligtyper. Sådan en proces skal dog involvere beboerne, sådan at de har en mulighed for at vælge, om de vil flytte, så de sikres genhusning på demokratiske og rimelige vilkår. Vi kan ikke gå med til at deres levevilkår ændres så dramatisk, som der er lagt op til. Samtidig er vi nødt til at sige klart nej til tvangsflytninger og nej til at behandle særlige grupper af borgere som andenrangs-borgere, siger Abdirashid Abukar Abdi.

– Vi vil med vores nej til forliget sende et klart signal til beboerne i Vollsmose om, at de er ligeværdige borgere, som har krav på samme respekt, som alle mennesker i Danmark har det, siger Abdirashid Abukar Abdi.

– Jeg kan ikke skrive under på aftalen. Det her handler ikke om prestige, men om mennesker af kød og blod, siger Abdirashid Abukar Abdi.

Odense Byråd skal tage stilling til “Den sidste Vollsmoseplan” på byrådsmødet den 22. maj. Flere private investorer har ifølge Odense Kommune vist interesse for at samarbejde om udviklingen af Vollsmose.