Ægtepar sætter Halmø til salg

Snart kan du købe din helt egen ø i det Sydfynske Øhav. Efter 40 års ejerskab sætter ægtepar nemlig Halmø til salg.

Ægteparret Peter og Gitte Didrichsen har ejet Halmøgård i over 40 år, men nu har de besluttet at sætte ikke bare boligen men hele Halmø til salg. Det skriver Fyens.dk.

– Min kone og jeg er begge to 82 år gamle. Det kræver en masse tid, det var nemmere, da vi købte den for 40-50 år siden, siger Peter Lykke Didrichsen til Fyens.dk.

Halmø ligger mellem Ærø og Birkholm og strækker sig over cirka 43 hektar. Øen er to kilometer lang og 350 meter bred.

Øen med den 200 kvadratmeter store landejendom Halmøgård som bolig er endnu ikke kommet officielt til salg hos en ejendomsmægler, men det er ifølge Fyens.dk blot et spørgsmål om tid. Den offentlige ejendomsværdi er vurderet til 3,8 millioner kroner for boligen og 1,2 millioner kroner for grunden.

Læs også: Prisen på Halmø oppe på mindst 15 millioner

I 1874 købte Rasmus Eriksen Rasmussen ifølge Wikipedia øen. I 1877 druknede han, da han sejlede med en jolle fra Ærøskøbing tilbage til Halmø. Herefter overtog hans kone, Johanne, øen, indtil sønnen, Jens, købte øen i 1893.

“I 1951 blev gårdejer Peter Hansens tre døtre gift på samme dag. Derefter solgte familien gården. Indtil 1970’erne har gården været drevet med kvæg, grise og får – foruden kornproduktion.

Den tidligere gård og eneste bebyggelse Halmøgård, benyttes i dag som fritidshus af øens ejer, som købte øen i 1997.

Der drives ikke landbrug på øen mere, bortset fra dyrkning af fasanfoder og fasanjagt. I de senere år har der fundet en vis naturgenopretning sted og flere arealer afgræsses nu. I 1998 blev der etableret en privat golfbane”, står der på Wikipedia.

Øen ligger i Ærø Kommune og er en del af Naturstyrelsens projekt Life Baltcoast, der blandt andet har haft fokus på at genskabe og forbedre strandenge samt leveforhold for strandtudser og klokkefrøer. Der er offentlig adgang efter naturbeskyttelseslovens regler.