Spørgsmål – Skal vi købe en ejerskifteforsikring på et gammelt hus?

Hej Forsikringsoplysning

Min kæreste og jeg er på boligjagt og har efterhånden været på udkig i et års tid. Vi har set virkelig mange huse, og senest har vi forelsket os i en ældre murermestervilla fra 1912.

I tilstandsrapporten er der naturligt en del bemærkninger, særligt på taget. Og generelt skal der laves en del på huset, som vi skal have hjælp til.

Vi har fået et tilbud på en ejerskifteforsikring på 34.000 kr. Men vi er i tvivl, om vi overhovedet skal købe en ejerskifteforsikring. Vi synes, at der har været skrevet meget i medierne om, at ejerskifteforsikringen alligevel aldrig dækker, når man regner med det. Så kan det betale sig at købe en ejerskifteforsikring på et så gammelt hus?

Bh.
Den kommende husejer

Svar:

Hej kommende husejer

Et huskøb er nok den største privatøkonomiske investering, som du kommer til at lave i dit liv. Når du køber hus, er der derfor mange ting, du bør overveje og træffe beslutning om, herunder også om du skal købe en ejerskifteforsikring.

Det er rigtigt, at ejerskifteforsikringen er en udskældt forsikring, som for mange kan være svær at forstå. Men ejerskifteforsikring er din eneste økonomiske tryghed, hvis der viser sig alvorlige skjulte skader, som ikke blev opdaget, inden du købte huset. For hvis sælgeren har fremlagt en tilstandsrapport, en el-installationsrapport og et bindende tilbud om ejerskifteforsikring, kan du normalt ikke senere kræve erstatning af sælgeren, uanset om du vælger at købe forsikringen eller ej.

For at undgå skuffelser vil jeg anbefale, at du først og fremmest læser tilbuddet på ejerskifteforsikringen grundigt. Vær især opmærksom på eventuelle forbehold/begrænsninger i dækningen.

Du bør også sætte dig godt ind i de forhold, som er nævnt i tilstandsrapporten samt hustypebeskrivelsen, hvor du kan læse, hvilke forhold (og skavanker), der er almindelige for din hustype (for eksempel fugt). Det giver dig et billede af, hvad du kan forvente af dit hus, og hvor du bør være særlig opmærksom på at vedligeholde.

Bygningens alder og byggestil har afgørende betydning for, hvad der vil være dækket af en ejerskifteforsikring. Hvis du køber et gammelt hus, må du være indstillet på, at bygningen kan være nedslidt og kræver mere vedligeholdelse, og at den kan have skavanker og skader, som man må forvente af et tilsvarende hus af samme alder. Disse ting og forhold, som allerede er nævnt i tilstandsrapporten, er ikke dækket af en ejerskifteforsikring. Samtidig kan husets alder have indflydelse på, hvor meget du kan få i erstatning, hvis der sker skade på for eksempel tag, gulve, vvs-installationer med mere. På forsikringen er der nemlig mulighed for at nedsætte erstatningen på udvalgte bygningsdele, som er beskrevet i bekendtgørelsen om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer.

Er du stadig i tvivl om du skal købe en forsikring, kan vores nye værd-at-vide webguide om ejerskifteforsikring måske hjælpe dig med at træffe dit valg. Her kan du læse mere om, hvorfor det er en god ide at købe en ejerskifteforsikring, hvad den dækker, koster og hvor du kan købe den.

Held og lykke med jagten på drømmehuset.

De bedste hilsner

Forsikringsoplysningen


Spørgsmål – Hvordan er jeg dækket, når jeg hjælper min nabo med at fælde træer?

Hej brevkasse

Min nabo i sommerhuset har spurgt, om jeg vil hjælpe med at fælde et par store grantræer på hans grund. De står og svajer ind over vores grund, så jeg er selvfølgelig interesseret i at få dem væk hurtigst muligt, inden det går galt.

Men hvordan er jeg dækket, hvis jeg kommer til skade eller værre endnu, hvis træet vælter ind i mit hus eller ud på vejen, så andre kommer til skade? Jeg håber, I kan hjælpe med et hurtigt svar, da vi planlægger at starte arbejdet i påskeferien.

Venlig hilsner fra
Den glade nabo

Svar:

Hej glade nabo

Jeg kan godt forstå, at du vil have fældet træerne i en hurtig fart. Jeg vil prøve at gøre det klart, hvilke regler der gælder, hvis noget skulle gå galt.

Når man giver sin nabo en håndsrækning i forbindelse med træfældning, er man i de fleste tilfælde sikret erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Det skyldes, at enhver, der udfører arbejde for andre, er forsikret under arbejdets udførelse. Det gælder uanset, om man får penge for det eller ej.

Derfor bliver din nabo faktisk betragtet som “arbejdsgiver”. Men din nabo er ikke, som andre arbejdsgivere, forpligtet til at købe en arbejdsskadeforsikring. For man har som privatperson kun pligt til at købe en forsikring, hvis man har medhjælp i mere end 400 timer i et kalenderår.

Hvis du selv kommer til skade, skal I anmelde det til AES. AES vil vurdere, om uheldet kan betragtes som en arbejdsulykke. Hvis din nabo er skyld i, at du kommer til skade, kan din nabos ansvarsforsikring på sommerhuset betale erstatning for det, som AES ikke gør, for eksempel ødelagte ejendele, svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste.

Har du en heltidsulykkesforsikring, kan du til også få erstatning herfra, hvis du får varige mén. Du kan derimod ikke få erstatning, hvis du kun har købt en fritidsulykkesforsikring, da forsikringen ikke dækker, hvis man kommer til skade under arbejde for andre – og dermed er forsikret efter Lov om arbejdsskadesikring. Har du slet ikke en ulykkesforsikring, vil jeg anbefale, at du køber en. Du kan sammenligne pris og dækning på ulykkesforsikringer på www.forsikringsguiden.dk.

Hvis du skulle være så uheldig, at et træ vælter ned i dit sommerhus, skal du anmelde uheldet til din egen sommerhusforsikring. Men vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, hvis du selv har båret dig groft uagtsomt ad, det vil sige hvis du har gjort noget, der er indlysende farligt.

Hvis andre kommer til skade under træfældningen, skal din nabo anmelde det til ansvarsforsikringen på hans sommerhusforsikring. Den dækker, hvis den forsikrede, her din nabo, ved fejl eller forsømmelse er skyld i skader, som rammer andre, for eksempel en forbipasserende. Er der risiko for, at træet kan vælte ud på offentligt område, er det en god ide at lave en midlertidig afspærring, inden I går i gang med arbejdet.

Jeg håber, at mit svar har skabt klarhed. Du kan læse mere i vores pjece om ”Vennetjenester og forsikring”.

God fornøjelse med projektet.

De bedste hilsner

Forsikringsoplysningen


Information om Forsikring & Pension

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Tlf.: 41919101
http://www.forsikringogpension.dk/

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne i Danmark.