Vi vil bo tæt på mor

Det er vigtigt for os at være tæt på den nære familie, når vi går på jagt efter drømmeboligen. Men behovet af at være tæt på den nære familie kan ændre sig, hvis mere og forbedret infrastruktur i fremtiden kommer til at få afstanden til at føles kortere.

Når vi skal ud og købe drømmeboligen, er den nære familie en vigtig faktor. Det viser en befolkningsundersøgelse, foretaget af Epinion på vegne af ejendomsmæglerkæden Nybolig, hvor 65 procent af os mener, at det er vigtigt at bosætte os tæt på den nærmeste familie.

– Analysen peger på, at mange af os gerne vil bo tæt på barndomshjemmet, hvor vores nærmeste familie og venner ofte befinder sig, siger Thomas Hovgaard, som er kommunikationschef i Nybolig.

– Vi ser også en tendens til at flere gerne vil flytte sammen med familien og dele bolig, hvilket er rigtig positivt, fordi det er med til bekæmpe ensomhed og vores styrke familierelationer, fortsætter han.

Ny og forbedret infrastruktur kan ifølge ham medvirke til, at vi kan flytte længere væk fra familien, men samtidig føle os tæt på.

– Kigger man ud i fremtiden, ser vi, at mere og forbedret infrastruktur landet over med fx selvkørende biler og intelligent vejnet vil betyde, at transporttiden til familie, arbejde og venner bliver forkortet. Den udvikling kan netop medvirke til, at vi kan flytte lidt længere væk fra familien, samtidig med at vi føler os tæt på, siger Thomas Hovgaard.

– Dog ser vi, at infrastrukturen ikke er gearet til det endnu, og derfor er der flere, som slår sig ned i samme by eller under samme tag for at være tæt på familien, slutter han.